Påmelding til demenskoordinator i Ås kommune Mona Bekkhus-Wetterberg på telefon 959 39 705 eller e-post mona.bekkhus-wetterberg@as.kommune.no.

 • Vårens kurs holdes på Nesoddtunet Bo – og servicesenter (i kantina)
  Adr: Håkonkastet 25 
 • Klokkeslett: 17:00 – 20:00
 • Begrenset antall plasser 
 • Pris: kr 300,- pr. deltager. Vi tar vipps eller kontanter, betales ved første oppmøte.

PROGRAM

03.april
Peter Bekkhus-Wetterberg, Overlege Hukommelsesklinikken OUS. Sykdomslære, hva er demens?

10.april
Fremtidsfullmakt og vergemål v/jurist fra Statsforvalteren

17.april
Finn Actander og Eli Drivdal Pårørendehistorie Tjenester i kommunene og velferdsteknologi

24.april
Kari Lislerud Smebye, Første amanuensis
Kommunikasjon, sorg og mestring

Målet med pårørendeskolen er:

 • Å gi pårørende til personer med demens/mistanke om demens økt kunnskap om demenssykdommene
 • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan taklesin situasjon i forhold til nær familie og venner
 • Å øke kunnskap om samhandling med mennesker med demens og derved bedre kvaliteten på samværet både i hjemmesituasjonenog på institusjon
 • Gi kunnskapom lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat
 • Bidra til å bearbeide pårørendes sorg- og tapsopplevelser