Innovasjonssenteret skal ligge i de gamle lokalene til Veidekke i Ås sentrum. Lokalet på 1230 m2 vil fylles med innovasjonsaktiviteter og virksomheter som har nytte av nærhet til kompetansemiljøet på Campus Ås. Senteret har som mål å være en sentral og felles rugekasse for nyskaping, rekruttering og næringsutvikling med regional, nasjonal og internasjonal betydning for et bærekraftig samfunn.

Innflyttingen er så smått i gang, og den 5. desember møttes samarbeidspartnerne for første gang i lokalene i Rådhusplassen 27.

Flere mennesker står og prater sammen i gangen, i midten står ordfører Ola Nordal

Et gledelig samarbeid

– Ås kommune og NMBU har mange og omfattende felles interesser, og NMBU og resten av Campus Ås er hjørnesteinsbedriftene våre. Ås kommune er bosted og nærmiljø for mange tusen studenter og forskere og familiene deres. Derfor er det en stor glede at vi nå sammen etablerer et innovasjonssenter – her i Ås sentrum, sier ordfører i Ås kommune Ola Nordal.

– Her vil vi sammen legge til rette for å utvikle bedrifter, næringsliv, aktiviteter og opplæring. Her skal studenter og forskere få møte næringsliv og gründermiljø og innbyggere i Ås – til felles glede og nytte. For Ås kommune er dette midt i blinken for vår satsing Attraktive Ås, og vi har store forventninger til innovasjonssentret. Her skal vi skape attraktive miljøer og bedrifter, og bringe kunnskap og kompetanse ut til næringsliv og forvaltning. I Ås, og til resten av verden.

Gruppebilde med prorektor ved NMBU, kommunedirektør i Ås kommune, direktør ved NMBU og ordfører i Ås kommune
Fra venstre: Finn-Arne Weltzien, prorektor for forskning og innovasjon ved NMBU, Tom-Arne Tørfoss, kommunedirektør Ås kommune, Lars Atle Holm, direktør NMBU, Ola Nordal, ordfører Ås kommune .

Møteplass mellom forskning og næring

Også NMBU har klare tanker om hvilke muligheter et innovasjonssenter gir.

– Vår helt nye strategi sier at NMBU skal stimulere til en kultur som verdsetter nysgjerrighet, kreativitet og verdiskaping. NMBU driver forskning som er viktig for det grønne skiftet i norsk næringsliv og er også koordinator for et EU-prosjekt, NOBALIS, med formål å øke innovasjonsevnen både hos ansatte og studenter ved NMBU. Da trenger vi gode møteplasser mellom forskning og næring slik at dette kan realiseres i nye løsninger og nye arbeidsplasser. Dette innovasjonssenteret er et viktig ledd i å gjøre Ås til et kraftsentrum for det grønne skiftet i norsk næringsliv, sier prorektor for forskning og innovasjon Finn-Arne Weltzien ved NMBU.

Representantene fra Studentenes arbeidsutvalg står i gangen og snakker sammen, de smiler og ler
Kristoffer Pinheiro (leder Urban Lab NMBU), Helene Sylvarnes (Studenttingets Arbeidsutvalg NMBU), Jens Bartnes (leder Studenttingets Arbeidsutvalg NMBU) og se Vigdisdatter Nytrø, (Studenttingets Arbeidsutvalg NMBU)

Et knutepunkt for studenter

Studenttingets arbeidsutvalg ved NMBU gleder seg over satsningen, som de mener vil bygge opp under det gode arbeidet som allerede pågår i Ås.

– NMBU har et kreativt og skapende studentmiljø. Det er mange eksempler på start-ups etablert av NMBU-studenter som har blitt innovative, solide bedrifter. Det er så viktig at dette heies fram. Derfor er det strålende med dette innovasjonssenteret som legger til rette for at studentene kan få utfolde seg enda mer, sier Jens Bartnes, leder av Studentingets arbeidsutvalg ved NMBU.

Representantene som var med på det første felles møtet i lokalene står i gangen på det som skal bli innovasjonssenteret i Ås sentrum

Om innovasjonssenteret

Innovasjonssenteret - Sammen om nyskaping for bærekraft

Et universitet, en kommune, en inkubator, flere studentbedrifter, gründere, etablerte og investorer har gått sammen om å lage et helt unikt senter for innovasjon og nyskaping i Ås sentrum. Vi skal blant annet jobbe med koblingen mellom forskning og næringsliv, utvikling av unge gründere, å matche studentbedrifter med finansiering, talentutvikling - alt som et lavterskeltilbud og samarbeidsprosjekt.

Vi har tatt innover oss at vi må samarbeide for å løse de bærekraftsutfordringene verden står ovenfor. Vi utnytter det fulle potensialet til et samlet Ås innen blant annet agritech og landbruksrobotikk, sirkularitet, handel, bærekraftig produksjon, bioteknologi, veterinærmedisin, bioøkonomi, matsikkerhet og medtech.

Alt med bærekraft som et selvsagt og bærende konsept. Bærekraft i alt vi gjør både sosialt, klimamessig og økonomisk.

Senteret skal fylles med innovasjonsaktiviteter og virksomheter som vil ha nytte av nærhet til kompetansemiljøet på Campus Ås. Senteret har som mål å være en sentral og felles rugekasse for nyskaping, rekruttering og næringsutvikling med regional, nasjonal og internasjonal betydning for et bærekraftig samfunn.

Skilt med logoen til samarbeidspartnerne

Om samarbeidspartnerne

Ås kommune ønsker å skape bærekraftig vekst og et bærekraftig næringsliv i tråd med kommunens planer om nærings- og samfunnsutvikling. Utnytte spenningsfeltet mellom forskning, innovasjon og næringsliv og legge til rette for inkubatortjeneste og finansiering. Kommunen ønsker å gi alle innbyggere et tilbud ved senteret – skaperverksted, aktiviteter og bidra til etableringen av en møteplass og arena for entreprenører og gründere hvor arbeidsfellesskap og nettverksbygging finner sin naturlige plass. Ås kommune ønsker å drifte et interkommunalt talentutviklingsprogram i innovasjon og entreprenørskap basert på et samarbeid mellom forvaltningsnivåene om et helhetlig opplæringsløp. Kommunen har mange års erfaring med å drifte slike programmer for kommuner i Viken. For eksempel er 36 kommuner i Viken med i tiltaket UngMusikk.

NMBU har studier og forsking som møter de store globale spørsmålene knyttet til miljø, bærekraftig utvikling, folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting under paraplyen: Felles innsats for en bærekraftig framtid. For NMBU vil innovasjonsmiljøet representere et utvidet tilbud til studenter og ansatte gjennom ideutvikling, samarbeidsprosjekter og andre aktiviteter knyttet til innovasjon og bærekraft.

Ard bidrar til økt verdiskaping basert på forskning, innovasjon og kompetanse fra NMBU og NIBIO. Selskapets hovedformål er realisering av arbeidsresultater og utvikling av et godt miljø for verdiskapning på Campus Ås. Ard Innovation har forvaltningsansvar for realiserbare forskningsresultater fra NIBIO og NMBU og rett til å inngå avtaler på institusjonens vegne. Løsninger på mange av dagens og fremtidens utfordringer finnes i de fremragende forskningsresultatene som ansatte ved NIBIO og NMBU utvikler. Sammen med ansatte hos våre eiere arbeider Ard Innovation for å realisere de mest lovende løsningene.

Aggrators misjon er å skape verdi i selskaper som utvikler løsninger for en renere, bedre verden. Aggrators bidrag til oppstarts- eller etablerte selskaper er raskest mulig lansering/skalering av nye produkter/tjenester gjennom programmene: StartUp, SpinOff og ScaleUp. Aggrator fokuserer på skog- og landbruksteknologi, havbruk, næringsmiddelteknologi og miljøteknologi. Innovasjonsmiljøet

vi bidra til å kunne samlokalisere oppstartsbedrifter med tilknytning til Ås og forskningsmiljøene i regionen og derigjennom bidra til økt næringsutvikling og nettverk på tvers av interessenter og fagområder.

 

NMBU: https://www.nmbu.no/

Ås kommune: https://www.as.kommune.no/

Ard Innovasjon: https://ardinnovation.no/

Aggrator: https://aggrator.com/

Eik Lab: https://www.nmbu.no/eik-lab

Studenttinget: https://www.studentdemokratiet.no/kontakt-arbeidsutvalget

Urban Lab: https://www.urbanlabnmbu.no/