Fra 28. februar og fram til 15. mars gjennomfører Ås kommune skjøtsel av skogen på Sagalund friområde. Dette innebærer felling av inntil 11 trær. 

Ved skjøtsel av skog, trær og annen vegetasjon veies det ulike interesser som hyppighet av ferdsel i området, hensyn til biologisk mangfold og andre brukerinteresser. Trærne som nå må felles, fjernes av sikkerhetsmessige årsaker.