Den nye flerbrukshallen ble tatt i bruk ved skolestart august 2022, og har siden da vært fylt med aktivitet.

Nærmeste nabo til hallen er Ås videregående skole, som bruker anlegget flittig på dagtid til kroppsøvning og undervisning ved idrettslinja. Utover ettermiddagen og kvelden er det plass til aktiviteter innen både kultur og idrett, og i helgene holdes blant annet stevner, cuper og andre konkurranser med tilreisende her.

På selve festdagen ble det holdt taler av ordfører Ola Nordal, fylkesråd for utdanning og kompetansen i Viken fylkeskommune Heidi Westbye Nyhus og nestleder i Ås idrettsråd Geir Åge Michelsen. Konfransier var Alexander Krohg Plur, virksomhetsleder for kultur, idrett og fritid i Ås kommune.

Etter velkomst i foajéen ble gjestene fulgt inn i hallen. På parketten spilte Ås Jente- og Guttekorps, før dansere fra kulturskolen i Ås tok over. Selve klippingen av snoren ble gjort av Thea og Vilde fra Ås turn. Etter oppvisningen ble alle salene åpnet for aktiviteter, og gjestene kunne se hva som i praksis ligger bak begrepet flerbrukshall. Alle de ulike delene var fylt med aktiviteter når barn og unge inntok salene og satte i gang med sine ulike idrettsgrener.

Hallen inneholder følgende bruksflater: Flerbrukshall til ballspill som kan deles i tre deler med skillevegger, friidrett (løpebaner 60m og alle tekniske øvelser), turnhall, dansesal og styrketreningsrom. I tillegg kommer tribune, lager, garderober og tekniske rom. Bevilget ramme for prosjektet er 143,75 mill. kr (inkl. mva.). Prosjektet ble startet opp i 2017.