Barneverntjenesten trenger flere besøkshjem

Vi søker:

  • Familier, voksne par eller enslige med en stabil livssituasjon.

  • Familier som er motivert for jevnlig å ta i mot et barn eller ungdom som besøkshjem.

  • Voksne par eller enslige som ønsker å samarbeide med barneverntjenesten, biologiske foreldre eller fosterforeldre.

  • Familier med en «aktiv hverdag» likeså familier med mer «roligere hverdager», er aktuelle.

Det legges vekt på personlig egnethet og kreves ingen formell utdanning for å være besøkshjem.

Det stilles krav om politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder for alle over 18 år i familien. Besøkshjemmet vil få oppfølging, lønn og utgiftsdekning av barneverntjenesten.

Kan dette være aktuelt for deg og din familie? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.