Enhet for kommunalteknikk samler deretter inn merkede sykler som ikke blir hentet.

Vi mellomlager syklene en periode. Sykler med verdi blir deretter levert til Ski politikammer.