Hensikten med planstrategien er å prioritere kommunen planbehov i valgperioden. 

Planstrategi 2025-28 Høringsdokument.pdf

Planstrategi 2025-28 Kunnskapsgrunnlag.pdf

Planstrategi 2025-28 Høringsbrev.pdf

Høringsfrist

Høringsfristen er satt til 26. august 2024.

Høringsuttalelsene leveres via elektronisk høringsskjema

På side 2 i skjemaet velger du navn på høringssaken: Sak 24/03545 Høring - Planstrategi 2025-28

Innspill kan også sendes som post til Ås kommune, Samfunns- og arealplanlegging, Postboks 195, 1431 Ås.

Kontaktperson for høringen er Solveig Viste: solveig.viste@as.kommune.no