Barne- og ungdomsteamet

Barne- og ungdomsteamet i Ås kommune har ansatte på jobb gjennom hele sommeren.

De kan nås på telefonnummer 940 21 410 alle hverdager fra kl. 10-14, og er tilgjengelig for samtaler og treff etter avtale ved behov/ønske.

Alarmtelefon for barn og unge 116 111

Husk at Alarmtelefonen for barn og unge er åpen hele sommeren.

Trenger du noen å snakke med, eller er du bekymret for en venn, er Alarmtelefonen for barn og unge åpen hver dag. Tjenesten er gratis, og det er alltid noen som svarer, dag eller natt. Du kan si hvem du er, eller du kan være anonym

Barnevern

  • Ring 959 39 637 til barneverntjenesten i Ås. Mandag - fredag fra kl. 08:00-15:30.
  • Ring 917 19 615 til Follo barnevernvakt. Alle dager fra kl. 15:00. Hele døgnet i helg og høytid.

Er du voksen og bekymret for eget eller andres barn, ring oss gjerne for råd og veiledning.