Litt om oss

Barnehagen har et stort og allsidig felles uteområde, med både skog og grønnsakshage innenfor gjerdet. Skogen ligger rett utenfor barnehagen, og vi har egen bålhytte nær oss.

Inne i barnehagen har vi blant annet eget kunstrom, og vi har ansatt med kompetanse innen kunst og håndverk. Barna er delt inn i aldersdelte grupper, men vi har også et godt samarbeid og lek på tvers av gruppene.

De fleste som går hos oss, skal starte på Sjøskogen skole. Vi samarbeider tett med skolen om overgang.

Vi har et mangfold i barnegruppen vår, og er en del av et internasjonalt miljø hvor vi markerer ulike tradisjoner og høytider.

Vi har kjøkkenassistent som lager mat i barnehagen. Omtrent 3 ganger i uken serverer vi varm mat. Det serveres grønnsaker til måltidene og frukt til hvert ettermiddagsmåltid. Det blir lagt ut ukemeny på Transponder hver uke.

Hver måned skriver avdelingene refleksjonsbrev der dere kan se hva vi jobber med, og hvilke refleksjoner vi har gjort den siste perioden. Brevene finner du under hver avdeling.

Mer om barnehagen

Årsplan

Årsplanen er vårt dokument som viser hvordan vi jobber i barnehagen. Det er også et arbeidsredskap for personalet som viser våre valg og tanker. Årsplanen gir informasjon om barnehagenes pedagogiske arbeid til foreldre, samarbeidspartnere og barnehagemyndighetene.

Årsplan for Vinterbro barnehage

Foreldresamarbeid

Samarbeid med foreldre er viktig både i de daglige møtene og i det pedagogiske arbeidet. Du kan lese mer om hvordan vi jobber med foreldresamarbeid- og medvirkning her

Vi bruker Transponder for å kommunisere med foresatte som har barn i barnehagen vår.

Felles pedagogisk plattform

Sammen med de andre kommunale barnehagene i Ås har vi valgt å arbeide inspirert av grunntankene fra Reggio Emilia filosofien. Det vil blant annet si at det fysiske miljøet i barnehagen er tilrettelagt slik at alle barna kan møte et inspirerende miljø som gir dem nye utfordringer, og at vi har en felles pedagogisk plattform som ligger til grunn for arbeidet vårt.

Jobbe hos oss?

Vi har bygget opp et solid fagmiljø hvor kompetanse og utvikling står sterkt i vårt arbeid med å utvikle et godt kvalitativt tilbud til barna. Vi har bred fagkompetanse ut over det lovpålagte, og mange pedagoger innenfor ulike felt.

Barnehagen tar imot lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget, barnehagestudenter, elever fra videregående og andre praksiskandidater.

Kontakt oss eller se alle ledige stillinger i kommunen her

Avdeling Fugleredet

Fugleredet er gruppen for de aller minste barna i barnehagen. Her er det plass til 15 barn i alderen 1-2 år.

Fugleredet har foruten det store avdelingsrommet direkte tilgang til et grupperom som gir mulighet til utforsking av ulike materialer. Det er en lesekrok hvor vi kan trekke oss tilbake og lese en bok. På bygge og konstruksjonsrommet er det muligheter for å utforske og bygge med ulike klosser, leke med biler og togbane. Fugleredet samarbeider noe med Ekorntreet om bruken av rommene, de har et tumlerom hvor barna kan løpe, hoppe, klatre og ha fysisk aktivitet. Vi har også et felles atelier, som er tilrettelagt for at de minste barna kan utfolde seg kreativt med maling og diverse sanseaktiviteter.

De ansatte på Fugleredet er for tiden:

 • Hanne Filtvedt, pedagogisk leder
 • Fagarbeidet Jane Lindberg
 • Fagarbeider Cathrin Lillefuhr
 • Fagarbeider Rukije Ibriqi
 • Fagarbeider Daniela Aldea

Kontakttelefon nr 457 41 381

Vi forteller om vår hverdag i refleksjonsbrev: Refleksjonsbrev Fugleredet

Avdeling Ekorntreet

Ekorntreet er gruppen for barn i alderen 2-3 år. Her er det plass til 16 barn.

Ekorntreet har foruten det store avdelingsrommet direkte tilgang til et tumlerom hvor barna kan løpe, hoppe, klatre og ha fysisk aktivitet.  De har en lesekrok hvor vi kan trekke oss tilbake og lese en bok. På avdelingsrommet er det muligheter for å utforske og bygge med ulike klosser, leke med biler og togbane. Vi har også et felles atelier med Fugleredet, som er tilrettelagt for at barna kan utfolde seg kreativt med maling og diverse sanseaktiviteter.

De ansatte på Ekorntreet er:

 • Pedagogisk leder Tonje Løfoll
 • Pedagogisk leder Ann Helen Strandheim
 • Fagarbeider Jhen Layda Øvergaard
 • Assistent Marte Skaret (vikar)
 • Assistent Jamina Pedersen (vikar)

Kontakttelefon nr 457 41 382

Vi forteller om vår hverdag i refleksjonsbrev: Refleksjonsbrev Ekorntreet

Avdeling Beverdammen

På Beverdammen er det 17 barn i alderen 3-4 år. Beverdammen har tilgang til et eget grupperom som innredes til utforsking av ulike materialer, som blir tilrettelagt og presentert etter observasjon av barnas interesser. Beverdammen har også tilgang til tumlerommet hvor barna kan løpe, hoppe, klatre og ha fysisk aktivitet.

De ansatte på Beverdammen er:

 • Pedagogisk leder Elin Eibakk
 • Fagarbeider Jonatan Guerra
 • Assistent Linda Holmstrand

Kontakttelefon nr 457 41 379

Vi forteller om vår hverdag i refleksjonsbrev: Refleksjonsbrev Beverdammen

Avdeling Revehiet

På Revehiet har vi samlet 16 barn i alderen 4-5 år. Revehiet og Bjørnehiet samarbeider store deler av dagen og har derfor felles rom til lek, undring og utforskning. Vi skal også etablere en del av atelieret til forskning. Rommene innredet med tanke på språkutvikling (bøker og spill), undring, utforskning og konstruksjon og det er også rom for litt magi. Vi vil ha søkelys på å tilby barna noe annet enn det de har i hjemmet - og løse materialer og deler, vil derfor være mer og mer i fokus.

De ansatte på Revehiet er:

 • Pedagogisk leder Christian Arstad
 • Fagarbeider Maria Gangsø
 • Assistent Aron Jessen

Kontakttelefon nr 457 41 380

Vi forteller om vår hverdag i refleksjonsbrev: Refleksjonsbrev Revehiet

Avdeling Bjørnehiet

Bjørnehiet består av 22 barn i alderen 5-6 år. De går sitt siste år i barnehagen. 

Revehiet og Bjørnehiet samarbeider store deler av dagen og har derfor felles rom til lek, undring og utforskning. Vi skal også etablere en del av atelieret til forskning. Rommene innredet med tanke på språkutvikling (bøker og spill), undring, utforskning og konstruksjon og det er også rom for litt magi. Vi vil ha søkelys på å tilby barna noe annet enn det de har i hjemmet - og løse materialer og deler, vil derfor være mer og mer i fokus.

De ansatte på Bjørnehiet er:

 • Pedagogisk leder Pia Jessen
 • Fagarbeider Jo Ann Nilsen
 • Assistent Geir Gundersen (vikar)

Kontakttelefon nr 457 41 383

Vi forteller om vår hverdag i refleksjonsbrev: Refleksjonsbrev Bjørnehiet

Administrasjonen

Styrer: Anne Heen     
Tlf: 981 53 622  
Mail: anne.heen@as.kommune.no

Sekretær: Rebekka Hanssen     
Tlf:  990 91 582
Mail: rebekkaandreassen.hanssen@as.kommune.no 

Kokk: Stine Hansen     
Tlf:  
Mail: stine.hansen@as.kommune.no