Om barnehagen

Vinterbro barnehage er en basebarnehage som består av to baser kalt Vennebyen og Drømmehagen . Barnehagen har 96 plasser fordelt på barn fra 0 - 6 år. Barnehagen har 22,5 stillingshjemler fordelt på 9 pedagoger , 14 fagarbeider/assistenter, 1 kjøkkenass., 1 sekretær og 1 styrer.

De kommunale barnehagene i Ås har latt seg inspirere av tenkningen om barn og unge fra det pedagogiske arbeidet som har sin opprinnelse i Reggio Emilia i Nord- Italia. Denne tenkningen er med på å gi oss inspirasjon til hvordan vi utformer det fysiske miljøet i barnehagen, hvilke arbeidsmetoder vi bruker i vårt pedagogiske arbeid og hvilket barne- og læringssyn vi har.

Vårt blikk; barn kan vil og våger.

"Et barn er skapt i og av hundre, barnet har hundre språk, hundre hender, hundre tanker, hundre måter å tenke på, og leke på, og snakke på ...(..)

 Et barn har hundre språk, men blir frarøvet nittini og fortalt at de ikke finnes. Men barnet sier " visst finns hundre"

– Loris Malaguzzi

Vinterbro barnehage har i tillegg utarbeidet egen visjon med 4 kjerneverdier som ligger til grunn for arbeidet som utføres i barnehagen.

Satsingsområdene er:

 • Kommunikasjon
 • Sosial kompetanse
 • Kreativt lekemiljø.

Base Drømmehagen

Drømmehagen er basen for de minste barna i barnehagen. Her er det 30 barn i alderen 1-3 år.

Vi har delt Drømmehagen i 2 baser, Drømmehagen 1 og Drømmehagen 2. Så er det fordelt 15 barn på hver base.

På Drømmehagen har vi 5 rom som har hvert sitt tema. Vi har et tumlerom hvor barna kan løpe, hoppe, klatre og ha fysisk aktivitet. Det er en lesekrok hvor vi kan trekke oss tilbake og lese en bok. På bygge og konstruksjonsrommet er det muligheter for å bygge med klosser og lego, leke med biler og togbane. Vi har også et lite atelie hvor barna kan utfolde seg kreativt med maling og diverse sanseaktiviteter. På rolleleksrommet er det rom for utkledning, lek i kjøkkenkroken og trille tur med dukkene. På det siste rommet spiser vi alle måltider og ellers er det ulike bordaktiviteter der.

Ansatte:

Drømmehagen 1

 • Pedagogisk leder Kauneet Kaur Bedi
 • Pedagogisk leder Tonje Løfoll
 • Pedagogisk leder Torun Roaas
 • Fagarbeider Maria Gangsø
 • Fagarbeider Cathrin Lillefhur
 • Assistent Linda Holmstrand

Drømmehagen 2

 • Teamleder Monica Øien Eriksen
 • Pedagog Sairan Rastgo
 • Fagarbeider Jhen Layda Øvergaard
 • Fagarbeider Roya Ghasemi
 • Fagarbeider Rukije Ibriqi

Andre:

 • Pedagogisk leder Christian Arstad
 • Kjøkken/avdeling Stine Hansen

 

Trykk for å lese refleksjonsbrev fra Drømmehagen

Base Vennebyen

Ansatte: 

Vennebyen

Gul:

 • Pedagogisk leder Ann-Helen Strandheim
 • Fagarbeider Jane Thomassen
 • Lærling Matilda Felicia Børresen Boskic

Rød:

 • Pedagogisk leder Janne Fredriksen
 • Pedagogisk leder Jenny Marie Langseter 50%
 • Pedagogisk leder Hanne Filtvedt
 • Fagarbeider Daniela Aldea
 • Fagarbeider Siv Kristiansen Dehlin

Blå:

 • Teamleder Pia Jessen
 • Fagarbeider Jo Ann Nilsen
 • Fagarbeider Jonatan Guerra

Andre:

 • Pedagogisk leder Christian Arstad
 • Kjøkken/avdeling Stine Hansen

Trykk for å lese refleksjonsbrev fra Vennebyen

Mat og måltider

Vi har en kjøkkenassistent som lager mat i barnehagen, hun lager varmmat ca 3 ganger i uken. Vinterbro barnehage er opptatt av god og næringsrik mat. Det serveres grønnsaker til måltidene og  frukt til hvert ettermiddagsmåltid.
Det blir lagt ut ukemeny på Transponder hver uke.

 

FAU og SU

Leder: Mari Buseth Sand        Tlf: 93244876  mail: maribuseth@hotmail.com

Vara: Tonje Marita Misund      Tlf: 92898918  mail: tmisund91@gmail.com

Les mer:

FAU++2022-2023 (3).pdf

FAU referat mars 2023.pdf