Litt om oss

Nordby barnehage er fortsatt i vekst, og vi skal øke med fire nye avdelinger fremover. Nå nyter vi at vi har ekstra plass å boltre oss på! Vi har blant annet egen gymsal, musikk- og sanserom og atelié hvor vi jobber med kunstprosjekter.

Vi har egen kokk og stort kjøkken.

På uteområdet finner du flotte skulpturer inspirert av kjente barnesanger.

Hver måned skriver avdelingene refleksjonsbrev der dere kan se hva vi jobber med, og hvilke refleksjoner vi har gjort den siste perioden. Brevene finner du under hver avdeling.

Mer om barnehagen

Årsplan og årskalender

Årsplanen er vårt dokument som viser hvordan vi jobber i barnehagen. Det er også et arbeidsredskap for personalet som viser våre valg og tanker. Årsplanen gir informasjon om barnehagenes pedagogiske arbeid til foreldre, samarbeidspartnere og barnehagemyndighetene.

Årsplan for Nordby barnehage 

Vi har også årskalender som viser planlagte aktiviteter gjennom året: 
Årskalender Nordby barnehage

Foreldresamarbeid

Samarbeid med foreldre er viktig både i de daglige møtene og i det pedagogiske arbeidet. Du kan lese mer om hvordan vi jobber med foreldresamarbeid- og medvirkning her

Vi bruker Transponder for å kommunisere med foresatte som har barn i barnehagen vår.

Ressursbarnehage

Sammen med Frydenhaug barnehage er vi en av to ressursbarnehager i Ås kommune. Det vil si at barnehagen er særlig tilrettelagt for barn med ekstra behov. 

Vi har derfor egen spesialpedagog, helsefagarbeidere og mer kompetanseheving innenfor dette feltet enn de andre barnehagene. Barnehagens uteareal er også tilrettelagt for barn som benytter hjelpemidler.

Felles pedagogisk plattform

Sammen med de andre kommunale barnehagene i Ås har vi valgt å arbeide inspirert av grunntankene fra Reggio Emilia filosofien. Det vil blant annet si at det fysiske miljøet i barnehagen er tilrettelagt slik at alle barna kan møte et inspirerende miljø som gir dem nye utfordringer, og at vi har en felles pedagogisk plattform som ligger til grunn for arbeidet vårt.

Mikkel rev med hatt

En del av nærmiljøet

Kunst

Visste du at du kan gå på kunstvandring hos oss? På uteområdet finner du mange skulpturer laget av kunstner Gisle Harr. Ideen til skulpturene tar utgangspunkt i kjente barnesanger.

Låne skøyter

Vi har mottatt midler fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av skøyter og skøyteutstyr. Dette låner vi ut gratis til barn og unge i nærområdet. Om du ønsker å låne dette tar du kontakt med barnehagen, utstyret må hentes i barnehagens åpningstid og avtale om lån må skrives. 
Det vil være en tidsbegrensning på lengde av lån av utstyr. 

Bokbyttehjørne

Vi lager bokbyttehjørne! Her kan du låne med deg en bok hvis du trenger noe å lese på, og sette igjen en bok hvis du ønsker å dele leseglede med andre.

 

Jobbe hos oss?

Barnehagen tar imot lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget, barnehagestudenter, elever fra videregående og andre praksiskandidater.

Kontakt oss eller se alle ledige stillinger i kommunen her

Avdeling Lynet

Avdeling Lynet, telefon: 64 96 27 12 / 959 51 901
 
Barnehageåret 2023/2024
 
Avdelingen har 24 barn i alder 3-5 år. 

De som jobber på Lynet er: 
 
     
 
Bahati Bora-Uzima, teamleder

 
 
 
Marte Herum Kristensen, fagarbeider

 
  
 
Mona Økland Wennevold, assistent

 


 
Sandra Riis Pedersen, fagarbeider
  

 
 
Parisa Zamani, lærling, barne- og ungdomsarbeiderfaget
 
 
Barnehageåret 2024/2025
 
Avdelingen skal ha 22/23 barn i alderen 3-4 år. 
 
De som skal jobbe på Lynet er: 
 
 
Amina Cecilie Khayre, teamleder


 
 
Marita Roxrud, pedagogisk leder
 
 
 
 
Siri Rengphimai, barne- og ungdomsarbeider
 

 
 
Sissel Kirstihagen, assistent
 
 
 
 
Sandra Pedersen, barne- og ungdomsarbeider
 
 
 
 

Janne Midtbø, assistent
Skal jobbe 20% på avdeling Lynet og 40% på avdeling Nordlyset

 


Ingrid Nordby, spesialpedagog 
 


Trykk for å lese refleksjonsbrev fra Lynet

 

Avdeling Regnbuen

Telefonnummer til Regnbuen er : 64 96 27 13 / 940 21 405

Barnehageåret 2023/2024

Avdelingen har 24 barn i alderen 3-5 år. 

De som jobber på Regnbuen er: 

Silje+Olastuen-Heier_70x70.jpg 
 Silje Olastuen-Heier, teamleder

 


Marita Roxrud, pedagogisk leder
 

 

Camilla Skjerve Erikstad, pedagogisk leder

Nesli_70x70.jpg 
 
  Neslihan Øzen, assistent
 


Janne Midtbø, assistent
 
 


Caroline Delihaug Solbakken, helsefagarbeider

 

 
Barnehageåret 2024/2025
 
Avdelingen skal ha 24 barn i alderen 5-6 år. 
 
De som jobber på Regnbuen er: 

 

Silje Olastuen-Heier, teamleder
 
 
 
 
Suzana Syla, fagarbeider
 
 
 
 
Marte Herum Kristensen, barne- og ungdomsarbeider
 
 
 
Sandra
 
Sandra Berntsen, assistent
 
 

 

Avdeling Snøfallet

Avdeling Snøfallet, telefon: 64 96 27 14 / 959 51 902

Snøfallet 2023/2024

Avdelingen skal ha 14 barn i alderen 2-3 år.

De som jobber på Snøfallet er: 

 
 
Amina Cecilie Khayre, teamleder 
 

 

Ida Johanne Kure Strand, pedagogisk leder
 

 

Sissel Østli Kirstihagen, assistent
 

 
 
Suzana Syla, fagarbeider
 Siri Rengphimai, fagarbeider

Barnehageåret 2024/2025
 
Avdelingen skal ha 13 barn i alderen 2-3 år. 
 
De som jobber på Snøfallet er:
 
 

Jimmie Poots, teamleder

 


Elise Avnskog, pedagogisk leder

 


Svein Edvardsen, assistent

 


Mona Wennevold, assistent

 


Nesli Øzen, barne- og ungdomsarbeider


 
Trykk for å lese refleksjonsbrev fra Snøfallet

Avdeling Nordlyset

Avdeling Nordlyset, telefon: 64 96 27 15 / 454 36 991

Nordlyset 2023/2024

Avdelingen har 14 barn i alderen 1-2 år.

De som jobber på Nordlyset er:

 

Jimmie Poots, teamleder
 

 

Elise M S Avnskog, pedagogisk leder
 

 

 Berglijot-Ruth Børtveit, pedagogisk medarbeider
 

Sandra

 

Sandra Løvseth Bernstsen, assistent

Nordlyset 2024/2025

Avdelingen har 13 barn i alderen 1-2 år.

De som jobber på Nordlyset er:


Bahati Bora-Uzima, teamleder

 


Ida J. Kure Strand, pedagogisk leder

 


Caroline Deilhaug Solbakken, helsefagarbeider

 


Bergljot-Ruth Børtveit, pedagogisk medarbeider
Jobber i en 60% stilling på avdeling Nordlyset


Janne Midtbø, assistent
Skal jobbe 40% på avdeling Nordlyset og 20% på avdeling Lynet

 

Trykk for å lese refleksjonsbrev fra Nordlyset

Administrasjonen

 


Styrer: Lene Øye Svendby, tlf. 64 96 27 11, e-post: lene.svendby@as.kommune.no 


Sekretær: Annicken Hoel, e-post: annicken.hoel@as.kommune.no 
 


Kokk: Inge Endre Dybdahl Jensen