Litt om oss

Vi ligger i et rolig, skjermet villaområde på Kaja i Ås, ca en kilometer fra Ås sentrum. Lokalene er romslige og lyse, og vi har blant annet eget vannrom hvor barna kan leke fritt med vann.

Med flotte uteområder rett i nærheten er vi ofte på tur. Noen ganger tar vi med barna i elektriske kassesykler, og beveger oss for eksempel mot Ås sentrum og det som skjer der. Barna har varierte lekemuligheter og vi har eget drivhus og grillhytte.

Vi har varmmat flere dager i uka.

Hver måned skriver avdelingene refleksjonsbrev der dere kan se hva vi jobber med, og hvilke refleksjoner vi har gjort den siste perioden. 

Brevene legges ut på nettsiden under hver avdeling:

Mer om barnehagen

Årsplan

Årsplanen er vårt dokument som viser hvordan vi jobber i barnehagen. Det er også et arbeidsredskap for personalet som viser våre valg og tanker. Årsplanen gir informasjon om barnehagenes pedagogiske arbeid til foreldre, samarbeidspartnere og barnehagemyndighetene.

Årsplan for Frydenhaug barnehage 

Vi har også årskalender som viser planlagte aktiviteter gjennom året: 

Årskalender Frydenhaug barnehage

Foreldresamarbeid

Samarbeid med foreldre er viktig både i de daglige møtene og i det pedagogiske arbeidet. Du kan lese mer om hvordan vi jobber med foreldresamarbeid- og medvirkning her

Vi bruker Transponder for å kommunisere med foresatte som har barn i barnehagen vår.

Ressursbarnehage

Sammen med Nordby barnehage er vi en av to ressursbarnehager i Ås kommune. Det vil si at barnehagen er særlig tilrettelagt for barn med ekstra behov. 

Vi har derfor egen spesialpedagog, helsefagarbeidere og mer kompetanseheving innenfor dette feltet enn de andre barnehagene. Barnehagens uteareal er også tilrettelagt for barn som benytter hjelpemidler.

Felles pedagogisk plattform

Sammen med de andre kommunale barnehagene i Ås har vi valgt å arbeide inspirert av grunntankene fra Reggio Emilia filosofien. Det vil blant annet si at det fysiske miljøet i barnehagen er tilrettelagt slik at alle barna kan møte et inspirerende miljø som gir dem nye utfordringer, og at vi har en felles pedagogisk plattform som ligger til grunn for arbeidet vårt.

Avdeling Grana

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 26 63, mobil 474 66 747.

På Grana er det for tiden barn i alderen 1-2 år.

Vi som jobber på avdelingen heter:

 • Astrid Krafoss (pedagogisk leder)
 • Dorota Agata Putkowska (fagarbeider)
 • Sharmin Hamasaid (assisten
 • Anda-Georgiana Balbae (lærling) 

Avdeling Furua

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 26 64, mobil 482 13 084.

På Furua er det for tiden barn i alderen 2-3 år. 

Vi som jobber på avdelingen heter:

 • Karoline Stamnes Rakvåg (pedagogisk leder)
 • Kamilla Alfheim (pedagogisk leder)
 • Lotte Andresen (fagarbeider)
 • Aiza Palmitos Fossum (assistent)
 • Birgit Hole Slørstad (spesialpedagog)

Avdeling Eika

Direkte telefonnumer til avdelingen er 64 96 26 69, 482 15 045. 

På Eika er det for tiden barn i alderen 3-6 år.

Vi som jobber på avdelingen heter:

 • Thea Holtnæs (pedagogisk leder)
 • Amalie Tomter (pedagogisk leder)
 • Maria Nikolaisen Glørstad (fagarbeider)
 • Lotte Andresen (fagarbeider)
 • Monika Pauer Liaøy (fagarbeider)
 • Marianne Todal Myran (fagarbeider)
 • Maylany Bannawol (assistent) 
 • Arlyn Devido Stinson (assistent) 
 • Birgit Hole Slørstad (spesialpedagog)

Jobbe hos oss?

Barnehagen tar imot lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget, barnehagestudenter, elever fra videregående og andre praksiskandidater.

Kontakt oss eller se ledige stillinger her