Om barnehagen

Frydenhaug barnehagen ligger på Kajaområdet ved NMBU, helt mot skogen, ca 1 km fra sentrum med gangavstand til UMB. Beste adkomstvei til barnehagen er opp Samfunnsveien.

Frydenhaug barnehage er en ressursbarnehage, dvs. at barnehagen er tilrettelagt for barn med spesielle behov. 

Barnehagen har tre avdelinger: Grana, Furua og Eika. I tillegg har vi to avdelinger som er tilrettelagt for barn med spesielle behov. Vi har to pedagoger og to fagarbeidere/assistenter pr. avdeling.

Sammen med de andre kommunale barnehagene i Ås har vi valgt å arbeide inspirert av grunntankene fra Reggio Emilia. Verdiene subjektivitet, delaktighet og ulikhet som verdi skal stå sentralt i vårt menneske og barnesyn.

Vi jobber prosjekterende og tilrettelegger miljøet i barnehagen så det utfordrer og støtter barnas læreprosesser i et sosialt fellesskap. Pedagogisk dokumentasjon er et viktig verktøy for oss. Ved hjelp av dokumentasjonen kan vi reflektere sammen med barna, og i personalet for å danne ny felles kunnskap.

Ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon kan vi synliggjøre, utvikle og sikre kvalitet i vår praksis.

Avdeling Grana

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 26 63.

På Grana er det for tiden barn i alderen 5-6 år.

Vi som jobber på avdelingen heter:

 • Janne Stokke Brandsgård (pedagogisk leder)
 • Bergljot-Ruth Børtveit (pedagogisk leder)
 • Karen Haugli (fagarbeider
 • Stine Lise Einset (fagarbeider)
 • Sharmin Hamasaid (assistent)
 • Armando Rodriguez Hernandez (assistent)

Avdeling Furua

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 26 64.

På Furua er det for tiden barn i alderen 2-4 år. 

Vi som jobber på avdelingen heter:

 • Monica Eide (pedagogisk leder)
 • Kamilla Alfheim (pedagogisk leder)
 • Isabelle Schmalbach (pedagogisk leder) 
 • Maria Nikolaisen Glørstad (fagarbeider)
 • Thea Bjerketvedt (assistent)
 • Lucyna Bochenec (assistent) 

Avdeling Eika

Direkte telefonnumer til avdelingen er 64 96 26 69.

På Eika er det for tiden barn i alderen 1-2 år.

Vi som jobber på avdelingen heter:

 • Thea Holtnæs (pedagogisk leder)
 • Maria Joy Dehli (pedagogisk leder)
 • Karoline Borge (spesialpedagog)
 • Marijana Markovic (fagarbeider)
 • Marianne Modahl (fagarbeider)
 • Lotte Marthinsen (fagarbeider) 
 • Monica Pauer Liaøy (fagarbeider)