Litt om oss

Her vil dere bli møtt av engasjerte, imøtekommende, lekende og tilstedeværende voksne som har blikk for barnas interesser, og hvor barnas behov står i fokus. Vi strukturerer hverdagene våre slik at barna føler på likeverd, og hvor de som enkelt individ, og gruppe, føler på at de er i sentrum for alt vi gjør. Videre vil dere føle på et oversiktlig uteområde hvor blant annet skuta er et samlingspunkt for små og store.

Vi har en tidligere Michelin kokk som ofte sammen med barna skaper sunne og næringsrike måltider som utfordrer barnas sanser. Kokken er opptatt av bærekraftig og variert kost, og serverer varm mat to ganger i uken. I tillegg har vi salatbar en gang per uke. Kokken vår fordeles på våre to hus slik at alle får gleden av å smake og spise sunt og godt.

Hver måned skriver avdelingene refleksjonsbrev der dere kan se hva vi jobber med, og hvilke refleksjoner vi har gjort den siste perioden. Brevene finner du under hver avdeling.

Mer om barnehagen

Årsplan

Årsplanen er vårt dokument som viser hvordan vi jobber i barnehagen. Det er også et arbeidsredskap for personalet som viser våre valg og tanker. Årsplanen gir informasjon om barnehagenes pedagogiske arbeid til foreldre, samarbeidspartnere og barnehagemyndighetene.

Årsplan for Tunveien og Sagalund barnehage

Foreldresamarbeid

Samarbeid med foreldre er viktig både i de daglige møtene og i det pedagogiske arbeidet. Du kan lese mer om hvordan vi jobber med foreldresamarbeid- og medvirkning her

Vi bruker Transponder for å kommunisere med foresatte som har barn i barnehagen vår.

Solid fagmiljø

Vi har bygget opp et solid fagmiljø hvor kompetanse og utvikling står sterkt i vårt arbeid med å utvikle et godt kvalitativt tilbud til barna. Vi har bred fagkompetanse hvor vi har tre ansatte med mastergrad, vi har ansatte med etter- og videreutdanning, vi har fagarbeidere og vi har pedagognorm i forhold til lovpålagt krav. Vi har i tillegg et tett samarbeid med spesialpedagogisk team i kommunen. Videre er vi godkjente som praksisbarnehage, og vi tar imot elever og lærlinger fra videregående/ og ungdomsskole i kommunen. 

Felles pedagogisk plattform

Sammen med de andre kommunale barnehagene i Ås har vi valgt å arbeide inspirert av grunntankene fra Reggio Emilia filosofien. Det vil blant annet si at det fysiske miljøet i barnehagen er tilrettelagt slik at alle barna kan møte et inspirerende miljø som gir dem nye utfordringer, og at vi har en felles pedagogisk plattform som ligger til grunn for arbeidet vårt.

Jobbe hos oss?

Barnehagen tar imot lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget, barnehagestudenter, elever fra videregående og andre praksiskandidater.

Kontakt oss eller se alle ledige stillinger i kommunen her

En del av nærmiljøet

Barnehagene tar imot, og har flere barn som sogner blant annet til Rustad og Åsgård skole. Vi har et godt samarbeid slik at vi skaper en trygg og forutsigbar overgang for alle skolestarterne våre. Vi er positive og åpne for foreldredelaktighet. Vi tar gjerne imot besøk av dere dersom dere ønsker å bidra til for eksempel ulike tradisjoner eller høytider. 

Vi har et rikt nærmiljø med gangavstand til blant annet bibliotek, togstasjon, kulturhus, egen gapahuk i skogen, og utsikt til gård hvor hestene fanger barnas oppmerksomhet. Vi har flere uteområder da vi er fire hus under samme tak. Dette gir oss unike muligheter for å møtes på tvers av avdelinger og hus. 

Vi har blant annet fellessamlinger hver måned, vi har felles turer og vanntilvenning for skolestarterne, og vi markerer ulike merkedager gjennom året hvor fellesskapet står i fokus. Vi er en del av et internasjonalt miljø hvor vi markerer ulike tradisjoner og høytider.

Avdeling Tusenbein (Sagalund)

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 26 93, mobil 940 21 407.

På Tusenbein er det for tiden barn i alderen 3-6 år.

Vi som jobber på avdelingen heter:

 • Selma Akke Talgø (pedagogisk leder)
 • Juliane Hordvik (pedagogisk leder)
 • Line Torill Kvalberg (fagarbeider)
 • Margaret Jensen (fagarbeider)
 • Gunn Marit Krosskei (fagarbeider)
Bilde alle ansatte

 

 

 

 

Avdeling Marihøna (Sagalund)

 

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 26 92, mobil 907 34 279.

På Marihøna er det for tiden barn i alderen 1-2 år.

Vi som jobber på avdelingen heter: 

 • Karoline Sandsmark (pedagogisk leder)
 • Eva Holden (pedagogisk leder) 
 • Hanne Gube Christoffersen (fagarbeider)
 • Tuva Cecilie Myhre (assistent) 
Ansatte Marihøna

Avdeling Askeladden (Tunveien)

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 27 46, mobil 416 43 856.

På Askeladden er det for tiden barn i alderen 2-3 år.

Vi som jobber på avdelingen heter:

 • Camilla Aarnæs Grønstvet (pedagogisk leder)
 •  Kristina Fjetland Tonheim (pedagogisk leder)
 •  (fagarbeider)
 • Alicja Myrvold (fagarbeider)
 • Lill Mjøster (fagarbeider)
 • Najat Elsayed (assistent)
 • Anita Øverås (lærling)
Ansatte Askeladden

Avdeling Veslefrikk (Tunveien)

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 27 43, mobil 416 43 947.

På Veslefrikk har vi for tiden barn i alderen 2-3 år.

Vi som jobber på avdelingen heter:

 • Annie Marie Craig (pedagogisk leder)
 • Siri Bull Karlsen (pedagogisk leder) 
 • Francine Gatore (fagarbeider)
 • Monia Holm (fagarbeider)
 • Huda Shamki (assistent) 
 • Vigdis Karlsen (assistent)
Ansatte Veslefrikk

 

Avdeling Tommeliten (Tunveien)

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 27 45, mobil 416 45 471.

På Tommeliten er det for tiden barn i alderen 1-2 år.

Vi som jobber på avdelingen heter: 

 • Mette Jørgensen (pedagogisk leder)
 • Stine Beate Johannessen (assistent)
 • Shala Ariai (assistent)
 • Sarah Jasmine Hågensen (assistent)
Ansatte Tommeliten

Avdeling Tyrihans (Tunveien)

​Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 27 47, mobil 989 05 319..

På Tyrihans er det for tiden barn i alderen 3-6 år. 

 • Isabel Santos (pedagogisk leder)
 • Anker Tjøstheim (fagarbeider)
 • Tina Roesen (fagarbeider)
 • Anders Nordby Skrefsrud (assistent)
Ansatte Tyrihans