Om barnehagen

Tunveien barnehage er en barnehage fra 2008 som ligger plassert ved Moer sykehjem.          

Vi har plass til ca 95 barn fordelt på fem avdelinger. Vi har aldershomogene grupper, noe som gir oss mulighet til å tilrettelegge det pedagogiske tilbudet etter alderen på barna.

På hver avdeling jobber det i utgangspunktet fire voksne i grunnbemanning. I tillegg har barnehagen kjøkkenassistent, sekretær og styrer. Barnehagens åpningstid er hverdager fra 07.00 til 17.00. Sagalund barnehage har blitt lagt under Tunveien barnehage som en satelitt, der er åpningstiden 07.15 til 16.45.                                                                                     

Barnehageåret 2020/2021 har vi to stengte avdelinger.

Sammen med de andre kommunale barnehagene i Ås har vi valgt å arbeide inspirert av grunntankene fra Reggio Emilia. Verdiene subjektivitet, delaktighet og ulikhet som verdi skal stå sentralt i vårt menneske og barnesyn.

Vi jobber prosjekterende og tilrettelegger miljøet i barnehagen så det utfordrer og støtter barnas læreprosesser i et sosialt fellesskap. Pedagogisk dokumentasjon er et viktig verktøy for oss. Ved hjelp av dokumentasjonen kan vi reflektere sammen med barna, og i personalet for å danne ny felles kunnskap.

Ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon kan vi synliggjøre, utvikle og sikre kvalitet i vår praksis.

Avdeling Tusenbein (Sagalund)

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 26 93.

På Tusenbein er det for tiden barn i alderen 3-6 år.

Vi som jobber på avdelingen heter:

 • Selma Akke Talgø (pedagogisk leder)
 • Isabelle Schmalbach (pedagogisk leder)
 • Line Torill Kvalberg (fagarbeider)
 • Margaret Jensen (fagarbeider)
 • Mohammad Sher Ahmadzai (fagarbeider)

REFLEKSJONSBREV:

Refleksjonsbrev oktober.pdf

Refleksjonsbrev september 2021.pdf

Ref.brev - August.pdf

Avdeling Marihøna (Sagalund)

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 26 92. 

På Marihøna er det for tiden barn i alderen 1-2 år.

Vi som jobber på avdelingen heter: 

 • Monika Borgan (pedagogisk leder)
 • Annette Eriksen (pedagogisk leder) 
 • Nina Flom (assistent) 
 • Hanne Gube Christoffersen (fagarbeider)

REFLEKSJONSBREV

Refleksjonsbrev Oktober .pdf

Refleksjonsbrev september 2021.pdf

Refleksjonsbrev August.pdf

 

Avdeling Askeladden (Tunveien)

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 27 46, mobil 416 45 471.

På Askeladden er det for tiden barn i alderen 5-6 år.

Vi som jobber på avdelingen heter:

 • Annie Craig (pedagogisk leder
 • Ole Rød-Asbjørnsen (pedagogisk leder)
 • Monia Holm (fagarbeider)
 • Tina Roesen (fagarbeider)
 • Marianne Antonsen (fagarbeider)
 • Stine Johansen (fagarbeider) 
 • Samira Kaka (assistent)
 • Huda Shamki (assistent

REFLEKSJONSBREV:

Refleksjonsbrev Askeladden september.pdf

Refleksjonsbrev Askeladden august 2021.pdf

Avdeling Veslefrikk (Tunveien)

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 27 43, mobil 416 43 947.

På Veslefrikk har vi for tiden barn i alderen 3-4 år.

Vi som jobber på avdelingen heter:

 • Karoline Sandsmark (pedagogisk leder)
 • Siri Bull Karlsen (pedagogisk leder) 
 • Lill Mjøster(fagarbeider)
 • Alicja Myrvold (fagarbeider)
 • Gelita Demolli  (assistent)

REFLEKSJONSBREV

Refleksjonsbrev oktober.pptx

Refleksjonsbrev sept. Veslefrikk.pdf

Refleksjonsbrev august 2021.pdf  

 

Avdeling Tommeliten (Tunveien)

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 27 45, mobil 416 43 856.

På Tommeliten er det for tiden barn i alderen 1-2 år.

Vi som jobber på avdelingen heter: 

 • Mette Jørgensen (pedagogisk leder)
 • Juliane Hordvik (pedagogisk leder)
 • Francine Gatore (fagarbeider)
 • Fadhi Ali Farah (fagarbeider)

REFLEKSJONSBREV:

Refleksjonsbrev oktober.pdf

Refleksjonsbrev september 2021.pdf

REFLEKSJONSBREV TOMMELITEN- august, 2021.pdf