Om barnehagen

Søråsteigen barnehage ligger sentralt i Ås sentrum. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007 over i helt nye lokaler. Fra høsten 2020 er Rustadskogen barnehage med sine to avdelinger en satellittavdeling til Søråsteigen barnehage. På hver avdeling jobber det 4 voksne i grunnbemanning. I tillegg har barnehagen styrer, kjøkkenansvarlig, sekretær og andre ressurspersoner.
 
Sammen med de andre kommunale barnehagene i Ås har vi valgt å arbeide inspirert av grunntankene fra Reggio Emilia.  Vi har tilrettelagt det fysiske miljøet i barnehagen slik at alle barna kan møte et inspirerende miljø som gir dem nye utfordringer. Det fysiske miljøet skal gi mening, skape helhet og sammenheng og være en støtte i det pedagogiske arbeidet.
 
Pedagogisk dokumentasjon er et viktig verktøy for oss. Ved hjelp av dokumentasjonen kan vi synliggjøre barnas læring og vår egen pedagogiske praksis. Vi bruker dokumentasjon sammen med barn for å dele erfaringer og skape ny, felles kunnskap. Pedagogisk dokumentasjon er utgangspunkt for felles refleksjon, nye tanker, valg, vurdering og nye planer.

Avdeling Hestehov (Rustadskogen)

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 26 82.

På Hestehov har vi 12 barn i alderen 1-3 år.

Vi som jobber på Hestehov er:

 • Anita Sørbø (teamleder)
 • Sarah Orning
 • Unni Midtgård
 • Heidi Langhammer Kenan
 • Beate Kviltu
 • Farid (lærling)

Avdeling Blåklokke (Rustadskogen)

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 26 83.

På Blåklokke har vi 24 barn i alderen 3 - 6 år.

Vi som jobber på Blåklokke er:

 • Eilen Bergvik (teamleder)
 • Silje Marie Skjønsberg
 • Siw Cathrine Christiansen
 • Britt Hjeltnes
 • Marjan Sadeghi

Avdeling Sleipner (Søråsteigen)

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 27 02.

Direkte mailadresse er sorasteigen.sleipner@as.kommune.no

På Sleipner har vi 24 barn i alderen 4 - 5 år.

Vi som jobber på Sleipner høsten 2021 er:

 • Hanne Myhre (teamleder)
 • Susanne Kehl
 • Agata Kochanska
 • Razan Elyaan

Avdeling Odin (Søråsteigen)

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 27 03.

Direkte mailadresse er sorasteigen.odin@as.kommune.no

På Odin har vi 24 barn i alderen 3 - 4 år.

Vi som jobber på Odin høsten 2021 er:

 • Kristine Lyby (teamleder)
 • Siv Therese Gimre
 • Amanda Smenes Skuthe
 • Rodilyn Dalsrud

Avdeling Balder (Søråsteigen)

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 27 05.

Direkte mailadresse er sorasteigen.balder@as.kommune.no

På Balder har vi 16 barn i alderen 2 - 3 år.

Vi som jobber på Balder høsten 2021 er:

 • Marianne Borgan (teamleder)
 • Kine Helgesen-Etnestad
 • Linn Etienne Vegel
 • Elin Rønningen
 • Anita Røkke Olsen

Avdeling Embla (Søråsteigen)

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 27 04.

Direkte mailadresse er sorasteigen.embla@as.kommune.no

På Embla har vi 13 barn i alderen 1 - 2 år.

Vi som jobber på Embla høsten 2021  er:

 • Monica Huse (teamleder)
 • Tor Arne Lillehammer
 • Ratana Jakobsen
 • Nuha Dwaikat
 • Nina Rellsve

Avdeling Frøya (Søråsteigen)

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 27 06.

Direkte mailadresse er sorasteigen.froya@as.kommune.no

På Frøya har vi 12 barn på 1 år.

Vi som jobber på Frøya høsten 2021 er:

 • Henny Yildirim (teamleder)
 • Maren Strømshoved
 • Suzana Ocepek
 • Veronica Kallasten