Om barnehagen

Nordby barnehage åpnet i august 2020. Barnehagen ligger helt inntil skogkanten ved Nordby idrettsanlegg i nærheten av Nordby skole.

Barnehagen skal ha plass til ca. 150 barn fordelt på 8 avdelinger. Med utgangspunkt i kommunes behov for barnehageplasser i 2020/2021 ble det åpnet 3 avdelinger august 2020. Februar 2021 ble det åpnet en avdeling til. De andre avdelingene åpnes etter hvert som det blir behov for flere barnehageplasser i kommunen.

 
Nordby barnehage skal være en av to ressursbarnehager i Ås kommune. Det vil si at barnehagene er spesielt tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne.
 
Sammen med de andre kommunale barnehagene vil Nordby barnehage arbeide inspirert av grunntankene fra Reggio Emilia-filosofien. Verdiene subjektivitet, delaktighet og ulikhet står sentralt i menneske og barnesynet. Barnehagen vil med utgangspunkt dette og i barnehagenes felles pedagogiske plattform jobbe prosjekterende og tilrettelegge læringsmiljøet i barnehagen slik at det utfordrer og støtter barnas læreprosesser i et sosialt fellesskap.
 
Vi har tilrettelagt det fysiske miljøet i barnehagen slik at alle kan møte et inspirerende miljø som gir dem nye utfordringer. Det fysiske miljøet skal gi mening, skape helhet og sammenheng og være en støtte i det pedagogiske arbeidet.
 
Pedagogisk dokumentasjon er et viktig verktøy for oss. Ved hjelp av dokumentasjonen kan vi synliggjøre barnas læring og vår egen pedagogiske praksis. Vi bruker dokumentasjon sammen med barn for å dele erfaringer og skape ny, felles kunnskap. Pedagogisk dokumentasjon er utgangspunkt for felles refleksjon, nye tanker, valg, vurdering og nye planer. 
 
Vår visjon er:
Småforskerne i Ås kan, vil og våger.
"...Et barn har hundre språk, men blir frarøved nittini."
- Loris Malaguzzi

Administrasjonen

Lene+Øye+Svendby_70x70.jpg 
 Styrer: Lene Øye Svendby, tlf. 64 96 27 11, e-post: lene.svendby

 

Charlotte+G+Stensrud_70x70.jpg 
 Sekretær: Charlotte Glosli Stensrud, tlf: 64 96 27 10, e-post: charlottei.stensrud

 

Marcus_70x70.jpg 
 Kokk: Marcus Svennson Oterholm

 

Ingrid No.jpg 
 Spesialpedagog: Ingrid Nordby

 

 

Øvrige ansatte:

Annicken+Hoel_70x70.jpg 
 Sekretær/Fagarbeider: Annicken Hoel (i svangerskapspermisjon)

 

Camilla+Karlsen_70x70.jpg 
 Teamleder: Camilla Skjerve Erikstad (i svangerskapspermisjon)

 

Avdeling Lynet

Avdeling Lynet, telefon: 64 96 27 12/959 51 901
 
Avdelingen har 24 barn i alderen 3-6 år.

De som jobber på Lynet er: 

Bahati_70x70.jpg 
Bahati Bora-Uzima, teamleder

 

Jimmie+Poots_70x70.jpg 
Jimmie Poots, pedagogisk leder

 

Sissel+Kirstihagen_70x70.jpg 
Sissel Østli Kirstihagen, assistent

 

Marte+Kristensen_70x70.jpg 
Marte Herum Kristensen, fagarbeider

 

Avdeling Regnbuen

Telefonnummer til Regnbuen er : 64 96 27 13/940 21 405

Avdelingen har 10 barn i alderen 1 år. 

De som jobber på Regnbuen er:

Ida Johanne_70x70.png 
Ida Johanne Kure Strand, teamleder

 

Elise+Avnskog_70x69.jpg 
 Elise M S Avnskog, pedagogisk leder

 

Mona+Sørum_70x70.png 
 Mona Sørum, assistent

 

Siv Kristiansen Dehlin.png 

Siv Kristiansen Dehlin, fagarbeider

 

Avdeling Snøfallet

Avdeling Snøfallet, telefon: 64 96 27 14/959 51 902

Avdelingen har 20 barn i alderen 2-3 år.   

De som jobber på Snøfallet er:

 Amina+Khayre_70x70.jpg 
 Amina Cecilie Khayre, teamleder

 

 Stephanie (2)_70x72.jpg 
Stephanie Tabone, fagarbeider

 

Daiga+Valdmane_70x70.png 
 Daiga Valdmane, assistent

 

Nesli_70x70.jpg 
 Neslihan Øzen, assistent

 

Bxkthpmfy 8DrAAAAAElFTkSuQmCC

Steffen Jeremiassen, assistent

 

Avdeling Nordlyset

Avdeling Nordlyset, telefon: 64 96 27 15, mobil: 454 36 991

Avdelingen har 15 barn i alderen 1-2 år.

De som jobber på Nordlyset er:

Hanne+I+Erikstad_70x70.jpg 
Hanne Irene Erikstad, teamleder

 

Silje+Olastuen-Heier_70x70.jpg 
 Silje Olastuen-Heier, assistent (studerer for å bli barnehagelærer)

 

Mona+Wennevold_70x70.png 
Mona Økland Wennevold, assistent

 

Janne+Midtbø_70x70.jpg
 Janne Midtbø, assistent

 

Tove+I+M+Ruste_70x70.jpg 
 Tove Irene Moseby Ruse, fagarbeider

 

Suzana_70x70.jpg 
 Suzana Syla, fagarbeider

 

Ukens meny

Her vil meny for ukene komme.

Årsplan og vedtekter

Klikk her for å lese årsplanen.