Ås jente- og guttekorps

Kontaktperson: Helene Røhr
aasjenteogguttekorps@gmail.com
 
Å spille sammen med andre skaper glede, utvikling og motivasjon. Du får dele musikkopplevelser sammen med andre, lære deg samspill og delta i et fellesskap på tvers av skoler, alder og kjønn. I korpset blir du kjent med en lang norsk tradisjon, spille musikk fra mange ulike sjangre og skape en livslang hobby.
 
Noen gode grunner til å la ditt barn starte i Ås Jente- og Guttekorps:
  • Korps er et sted hvor barn møtes på tvers av kjønn og alder for å spille sammen. Barna blir bedre på eget instrument, får trening i å spille sammen med andre, utvikler musikalske ferdigheter og tilegner seg kunnskap om musikk og korpstradisjon. 
  • I skolekorpset lærer barna ikke bare musikk, men også sosialt samspill. Her lærer barna å ta vare på hverandre, og store og små jobber sammen mot et felles mål – uten konkurranse som drivkraft. Alle er med hele tiden, og alle er like viktige.
  • Forskning viser at barn som lærer å spille et instrument også mestrer skolearbeidet bedre, ikke minst innen matematikk og språk.
  • Skolekorpset er også et forebyggende sosialt nettverk hvor barn, ungdom og voksne skaper noe positivt sammen på tvers av alder og klassetrinn.
  • De som lærer å spille et instrument kan ha glede av sin hobby hele livet!
  • Korpset har flere konserter og seminarer i løpet av året, i tillegg til korpstur hver sommer.
  • 17 mai – hva hadde vel feiringen i Ås sentrum vært uten skolekorpset? Som korpsmusikant er man definitivt i sentrum denne dage
Korpset er delt i 3 grupper. Alle øvelser er på Ås Ungdomsskole.
 
Aspirantkorps: Musikanter som er i sitt 1. spilleår. Øvelse kl. 17.00-17.45
Juniorkorps: Musikanter i sitt 2. og 3. spilleår. Øvelse kl. 18.00-19.30
Hovedkorps: Musikanter fra 4. spilleår til 19 år: Øvelse kl. 18.00-20.15

Nordby skolekorps

Kontaktperson: Ståle Monsås
E-post: styret@nordbyskolekorps.no
www.nordbyskolekorps.no

Å spille sammen med andre skaper glede, utvikling og motivasjon. Du får dele musikkopplevelser sammen med andre, lære deg samspill og delta i et fellesskap på tvers av skoler, alder og kjønn. I korpset blir du kjent med en lang norsk tradisjon, spille musikk fra mange ulike sjangre og skape en livslang hobby.
 
I korpset lærer du samspill med andre. Du blir flinkere på instrumentet ditt og får trening i samspill og samarbeid på tvers av kjønn, alder og skole.
 
Du får
-spille konserter med forskjellig type musikk. I løpet av året spiller korpset blant annet filmmusikk, marsjer, julemusikk, populærmusikk og originalskrevet musikk for korps.
-dra på korpstur i inn- og utland. Korpset pleier å dra på tur i starten av sommerferien hvert år.
-nye venner med samme hobby som deg. Korpset er en arena for sosialt samspill på tvers av alder og kjønn.
-en hobby for livet. Å spille i korps kan du gjøre hele livet, og det gir deg en arena for å bli kjent med nye mennesker senere i livet.
-delta på Norges største korpsstevne, Tusenfryd-stevne, som korpset arrangerer hvert år. Her kommer det over 100 korps fra hele landet. Dette, i tillegg til 17. mai-arrangement, er korpsets eneste foreldredugnad.
-være stjerne på 17. mai. Denne dagen er du en viktig del av arrangementene, og du får spille for mange menneske

Korpset er delt i 3 grupper. Alle grupper øver mandager på Nordby Skole, mediateket/SFO-inngangen.

Aspirantkorps: Musikanter som er i sitt 1. spilleår. Øvelse kl. 17.30-18.15
Juniorkorps: Musikanter i sitt 2. og 3. spilleår. Øvelse kl. 18.30-20.00
Hovedkorps: Musikanter fra 4. spilleår. Øvelse kl. 17.30-20.00

Nordby skolekorps_Verveplakat2020+(002).jpg