Ås jente- og guttekorps

Å spille sammen med andre skaper glede, utvikling og motivasjon. Du får dele musikkopplevelser sammen med andre, lære deg samspill og delta i et fellesskap på tvers av skoler, alder og kjønn. I korpset blir du kjent med en lang norsk tradisjon, spille musikk fra mange ulike sjangre og skape en livslang hobby.
 
 
 
Noen gode grunner til å la ditt barn starte i Ås Jente- og Guttekorps:
 
Korps er et sted hvor barn møtes på tvers av kjønn og alder for å spille sammen. Barna blir bedre på eget instrument, får trening i å spille sammen med andre, utvikler musikalske ferdigheter og tilegner seg kunnskap om musikk og korpstradisjon. 
 
I skolekorpset lærer barna ikke bare musikk, men også sosialt samspill. Her lærer barna å ta vare på hverandre, og store og små jobber sammen mot et felles mål – uten konkurranse som drivkraft. Alle er med hele tiden, og alle er like viktige.
 
Forskning viser at barn som lærer å spille et instrument også mestrer skolearbeidet bedre, ikke minst innen matematikk og språk.
 
Skolekorpset er også et forebyggende sosialt nettverk hvor barn, ungdom og voksne skaper noe positivt sammen på tvers av alder og klassetrinn.
 
De som lærer å spille et instrument kan ha glede av sin hobby hele livet!
 
Korpset har flere konserter og seminarer i løpet av året, i tillegg til korpstur hver sommer.
 
17 mai – hva hadde vel feiringen i Ås sentrum vært uten skolekorpset? Som korpsmusikant er man definitivt i sentrum denne dagen
 
Korpset er delt i 3 grupper. Alle øvelser er på Ås Ungdomsskole.
 
Aspirantkorps: Musikanter som er i sitt 1. spilleår. Øvelse kl. 17.00-17.45
 
Juniorkorps: Musikanter i sitt 2. og 3. spilleår. Øvelse kl. 18.00-19.30
 
Hovedkorps: Musikanter fra 4. spilleår til 19 år: Øvelse kl. 18.00-20.15
Nordby skolekorps_Verveplakat2020 (002)

Nordby skolekorps

Å spille sammen med andre skaper glede, utvikling og motivasjon. Du får dele musikkopplevelser sammen med andre, lære deg samspill og delta i et fellesskap på tvers av skoler, alder og kjønn. I korpset blir du kjent med en lang norsk tradisjon, spille musikk fra mange ulike sjangre og skape en livslang hobby.
 
I korpset lærer du samspill med andre. Du blir flinkere på instrumentet ditt og får trening i samspill og samarbeid på tvers av kjønn, alder og skole.
 
Du får spille konserter med forskjellig type musikk. I løpet av året spiller korpset blant annet filmmusikk, marsjer, julemusikk, populærmusikk og originalskrevet musikk for korps.
 
Du får dra på korpstur i inn- og utland. Korpset pleier å dra på tur i starten av sommerferien hvert år.
 
Du får nye venner med samme hobby som deg. Korpset er en arena for sosialt samspill på tvers av alder og kjønn.
 
Du får en hobby for livet. Å spille i korps kan du gjøre hele livet, og det gir deg en arena for å bli kjent med nye mennesker senere i livet.
 
Du får delta på Norges største korpsstevne, Tusenfryd-stevne, som korpset arrangerer hvert år. Her kommer det over 100 korps fra hele landet. Dette, i tillegg til 17. mai-arrangement, er korpsets eneste foreldredugnad.
 
Du får være stjerne på 17. mai. Denne dagen er du en viktig del av arrangementene, og du får spille for mange mennesker.
 
Korpset er delt i 3 grupper. Alle grupper øver på Nordby Skole, mediateket/SFO-inngangen
 
Aspirantkorps: Musikanter som er i sitt 1. spilleår. Øvelse kl. 17.30-18.45
 
Juniorkorps: Musikanter i sitt 2. og 3. spilleår. Øvelse kl. 18.00-19.30
 
Hovedkorps: Musikanter fra 4. spilleår. Øvelse kl. 17.30-20.00
Nordby skolekorps_Verveplakat2020+(002).jpg