Om Brønnerud skole

Brønnerud skole er en viktig del av lokalmiljøet i vestbygda, og møteplass for de som bor i denne delen av Ås kommune. Nærmiljø med skolehage, skogen, Årungen og NMBU er viktige ressurser i undervisningen.

Målet er et læringsmiljø der elevene er aktive og bruker alle sansene. I samarbeid med hjemmet ønsker vi å legge til rette for hvert barns utvikling og læring ut i fra den enkelte elevs forutsetning. Brønnerud skole har ca 100 elever. Det er 20 ansatte på skolen og SFO.

Skolen har et stor og variert uteområde med god plass for lek, aktiviteter og sport. Vi er en liten skole i antall elever, men skolen har stor betydning for lokalmiljøet.

Skoleområdet fungerer som lekeplass og arena for sport og aktiviteter også utenom skoletiden. Etter skole og SFO-tid og i skolens ferier er lekeapparater, buldrevegg, bordtennisbord, volleyballbane, fotballbaner, håndballbane, basketbane og skatepark tilgjengelig for alle som bor i lokalmiljøet.

Ved arrangementer og merkedager er skolen møteplass for de som bor i denne delen av Ås kommune. I samarbeid med foreldre og lokalmiljø ønsker vi å skape et oppvekstmiljø der barn trives, føler tilhørighet og får gode utviklingsmuligheter.

Skolen har romslige lokaler og mange bygninger på skoleområdet:

  • Hovedbygget inneholder klasserom, grupperom, SFO, bibliotek, rom for mat og helse (kjøkkenet), musikk- og dramarom (mediateket), personalrom, møterom og kontorer.
  • Aktivitetsbygget inneholder gymsal, kunst- og håndverksavdeling og band rom (musikk).
  • Den gamle skolebygningen er nå en barnehageavdeling tilhørende Søråsteigen Barnehage.
  • Låven, brukes som arbeidsrom og lager i forbindelse med arbeidet i uteskolen og skolehagen.
  • Det gamle herredshuset fra 1849  ble ødelagt av brann i 2002. Huset er ikke i bruk for tiden,  men frivillige organisasjoner samarbeider om planer for restaurering av huset.
Elever som jobber i skolehagen på Brønnerud
Skolehagen på Brønnerud Foto: Brønnerud skole

Skolehagen

Vi er så heldige at skolen ligger på det som tidligere var et gårdstun. Dette er i dag skolehagen vår. Vi har ni bed, noen på ca 6 m2 og noen på 10-11 kvadratmeter.

Hvert trinn får utdelt sitt eget bed hver vår som de har ansvaret for helt til de lukker det for høsten. Bedene blir fordelt etter hva trinnene skal dyrke og etter plan for vekstskifte, men ofte blir det slik at de yngste elevene har de minste bedene, mens de eldste har de største. Et av bedene er et urtebed med flerårige planter og rabarbra. I tillegg har vi bærbusker langs med en av veggene til skolebygget.

Vi har laget en egen nettside sammen med Vitenparken og støtte fra Ås kommune og Sparebankstiftelsen:

Skolehagen ved Brønnerud

Brønnerud skole SFO emblem

SFO

SFO er tilbud for elevene på 1.-4.trinn, og for funksjonshemmede barn på 5.-7 trinn.

Basen for SFO er i hovedbygget der elevene på 1.-4.trinn har sine klasserom og garderober. Overgangen mellom skoledagen og SFO-dagen skjer når skoledagen avsluttes og SFO-personalet overtar ansvaret for elevene og aktivitetene. SFO har varierte aktivitet ute, i hovedbygget og i aktivitetsbygget.

Ansatte ved skolen 2020-2021

Ansatte ved Brønnerud skole 2020-2021

Fornavn

Etternavn 

Tittel

E-post
Alle adresser har følgende etter alfakrøll: as.kommune.no
Eksempel:
super.pedagog@as.kommune.no

Anita

Olaussen

Assistent

Anita.olaussen@

Anna

Wojno

Lektor m/tillegg

AnnaMaria.Wojno@

Astri

Engevold

Adjunkt m/tillegg

Astri.engevold@

Bente

Schou

Konsulent

Bente.schou@

Cathrine

Sæbøe

Adjunkt

Cathrine.saeboe@

Christine

Bakke-Kiøsterud

Lektor m/tillegg

Christine.Bakke-Kiosterud@

Gro

Sander Marthinsen

Konsulent

Gro.Marthinse@

Gunn Marit

Krosskei

Fagarbeider

GunnMarit.Krosskei@

Heidi

Gromsrud

Adjunkt m/tillegg

Heidi.Gromsrud@

Hiwa

Sabir

Lektor m/tillegg

Hiwa.Sabir@

Inger Johanne

Østensen

Adjunkt

IngerJohanne.Ostensen@

Ingvild C.

Nyhuus

Adjunkt m/tillegg

Ingvild.Nyhuus@

Johanna

Szilvay

Adjunkt m/tillegg

Johanna.Szilvay@

Jøril

Jarnfeldt

Adjunkt m/tillegg

Joril.Jarnfeldt@

Maria M.

Morterud

Adjunkt

Maria.MarcussenMorterud@

Pernille

Randem

Miljøarbeider

Pernille.Randem@

Shahin

Yousefi

SFO-leder

Shahin.Yousefi@

Stine

Raumli

Adjunkt

Stine.Raumli@

Thomas

Andersen

Fagarbeider

Thomas.Andersen@

Tone

Grindal

Ass. rektor

Tone.Grindal@

Trine

T. Heir

Rektor

Trine.Tonnessen.Heir@

Truls

Aaserud

Adjunkt

Truls.Aaserud@

Vivian

Futterer

Assistent

Vivian.Futterer@

Wenche

Eriksen

Adjunkt m/tillegg

Wenche.Eriksen@