Om Åsgård skole

Åsgård skole er en barneskole i Ås sentrum som for tiden har 384 elever, 47 ansatte og 4 lærlinger. På SFO er det 200 barn. Skolen ligger i 5 minutters gangavstand fra Ås stasjon, i nordlig retning, ikke langt fra NMBU med sine praktfulle omgivelser. Skolen har ellers god tilgang på fine uteområder som kan nytes til alle årstider.

Fra skoleåret 2019/2020 flytter Åsgård skole inn i modulbygget etter Rustad skole frem til nye Åsgård skole står ferdig.  Vi på Åsgård er opptatt av å bevare den gode skolekulturen vår, og velger derfor å fortsatt omtale oss som kun Åsgård skole, for det er det vi er! Vi er fortsatt rettighetsskolen, dysleksivennlig skole og stjerneskolen selv om vi er i et midlertidige bygg. 

Elevene på Åsgård skole er organisert i trinn. Trinnet utgjør en stor gruppe elever som kan deles i varierende og mindre grupper avhengig av fag, innhold og metode. På hvert trinn er det et arbeidslag bestående av 3-4 lærere og av og til en skoleassistent. 

Hele 32 ulike nasjonaliteter er representert blant elevene på vår skole, noe som gjenspeiles i et tolerant og raust miljø der vi verdsetter at vi er forskjellige.  Miljøet er inkluderende og preget av trygghet, mestring og trivsel. Åsgård skole har som mål å ruste barna for fremtiden. Elevene våre skal få faglige utfordringer som stimulerer til lærelyst, utholdenhet, nysgjerrighet og kritisk tenkning. Spesielle fokusområder er synlig læring og grunnleggende ferdigheter i alle fag.

De voksne som jobber på Åsgård skole er kunnskapsrike, faglig oppdaterte, og har et reflektert forhold til egen undervisning og til hvordan de veileder barn i ulike situasjoner. Samarbeidet med hjemmet er preget av åpenhet, respekt og god dialog, og sikrer foresatte medansvar i skolen.

Ansatte

Ansatte ved Åsgård skole 2020-2021
Fornavn Etternavn  Tittel E-post
Alle adresser har følgende etter alfakrøll: as.kommune.no
Eksempel:
super.pedagog@as.kommune.no
Håvard Fosstuen Rektor Havard.Fosstuen@
Lars Sønstevold Ass.rektor lars.sonstevold@
Helen Ohnstad Inspektør Helen.Ohnstad@
Anne Britt Teisberg SFO-leder/Inspektør Anne.Britt.Teisberg@
Liv G. Westgaard Skolekonsulent Liv.Westgaard@
Kristine Schei Aagdal Kontaktlærer Kristine.Aagdal@
Siv-Iren Asakskogen Kontaktlærer Siv-Iren.Asakskogen@
Michelle Bjerke Kontaktlærer Michelle.Bjerke@
Knut Henrik Borgerud Kontaktlærer Knut.Henrik.Borgerud@
Kristin Braathen Kontaktlærer Kristin.Braathen@
Marte Mebust Kontaktlærer Marte.Mebust@
Marita Gallefoss Sosiallærer Marita.Gallefoss@
Else-Marit Lillås Gaustad Kontaktlærer Else-Marit.Gaustad@
Alfred C. R. Hals Kontaktlærer Alfred.Hals@
Merete Gustavsen Hauge Kontaktlærer Merete.Gustavsen.Hauge@
Jon Petter Helgesen-Etnestad Kontaktlærer Jon.Etnestad@
Synnøve Lunda Jenssen Kontaktlærer SynnoveLunda.Jenssen@
Ingvild Johnsen Spes.ped.koordinator Ingvild.Johnsen@
Geir Karlsen Kontaktlærer Geir.Karlsen@
Lene Aase Tolo Spes.ped. lene.aasetolo@
Geir-Tore Kristiansen Kontaktlærer Geir-Tore.Kristiansen@
Lise Nilsson Kontaktlærer Lise.Nilsson@
Monica Ruud Larsen Spes.ped. MonicaRuud.Larsen@
Marit Johannessen Lunde Kontaktlærer Marit.Johannessen.Lunde@
Kirsti Madsen Kontaktlærer Kirsti.Madsen@
Ketil Myrholt Kontaktlærer Ketil.Myrholt@
Jan Olav Myrvang Kontaktlærer Jan.Olav.Myrvang@
Therese Nyborg Kontaktlærer Therese.Lindland@
Martine B. Petersen Kontaktlærer Martine.Petersen@
Christine Pehrson Kunst&Håndverk Christine.Pehrson@
Ranveig Persson Lærervikar Ranveig.Persson@
Linda Cecilie Sørung Kontaktlærer LindaCecilie.Sorung@
Lene K. Andresen Assistent LeneK.Andresen@
Mona Ellingsen Fagarbeider Mona.Ellingsen@
Marius Finstad Fagarbeider Marius.Finstad@
Inger Christina Hammer Fagarbeider IngerChristina.Hammer@
Anette Hermansen Fagarbeider Anette.Hermansen@
Tim Eigil Johansen Assistent TimEigil.Johansen@
Farid Musazi Lærling Farid.Musazi@
Caroline Falo Schem Kontaktlærer CarolineFalo.Schem@
Merethe Smedsplass Myrestøl Assistent MeretheSmedsplass.Myrestol@
Anita Hovland Olsen Assistent Anita.Hovland.Olsen@
Camilla Ruyter Fagarbeider Camilla.Ruyter@
Hanne Karine Saus Fagarbeider HanneKarine.Saus@
Mahamud Sheekh Fagarbeider Mahamud.Sheekh@
Dagfinn Thon Assistent Dagfinn.Thon@
Regine Bue Lærling RegineMortensdatter.Bue@
Camilla Ekstrøm Lærling Camilla.Ekstrom@
Regine Storeheier-Bue Fagarbeider reginemortensdatter.bue@
       
       
Rahmathulla Maruf Lærling Rahmatullah.Maruf@