Må jeg søke?

Enkelte tiltak er unntatt fra byggesaksbehandling. Selv om tiltakene nevnt over er unntatt søknadsplikt, må de allikevel tilfredsstille en del krav gitt i blant annet plan- og bygningsloven og gjeldene reguleringsplan for din eiendom. Dette gjelder blant annet: 

​Les mer om hva som er unntatt søknadsplikt hos Direktoratet for Byggkvalitet

Åtte steg fra idé til ferdig søknad

Bygge, rive, endre _ 8 steg.jpg

 

Hos direktoratet for byggkvalitet kan du se stegene du må igjennom fra du starter planleggingen til tiltaket er ferdig og har fått ferdigattest.

Begrensninger og muligheter innenfor reguleringsplan

For å finne ut hva som gjelder for din eiendom må du lese i bestemmelsene knyttet til reguleringsplanen som gjelder for din eiendom. I enkelte områder er det ingen reguleringsplan, da er det kommunenplanens bestemmelser som gjelder. For å finne gjeldene reguleringsplan for din eiendom gjør du følgende:

  1.  Gå til PlanInnsyn publikum  Her finner du reguleringsbestemmelser og situasjonskart.
  2. Velg knappen for “Innsyn publikum” om du sitter på pc, eller “Enkelt innsyn publikum” om du sitter på mobil/nettbrett.
  3. Søk etter adressen din eller gårds- og bruksnummeret ditt i søkefeltet oppe til venstre.
  4. Vent til kartlagene til høyre er lastet inn. Velg deretter "Reguleringsplan" Dersom "Reguleringsplan" ikke kommer frem er det trolig kommuneplanen som gjelder. Da trykker du på “Gjeldende Komuneplan”
  5. Trykk på "Planinformasjon"
kartlag

6. Trykk på eiendommen igjen. Da vil det komme opp informasjon om bla. matrikkel og gjeldende reguleringsplan.

7. Når du trykker på den grå pilen ved reguleringsplan vil du se navnet på reguleringsplanen som gjelder for din eiendom. 

Klikk på eiendommen i kartet for å få opp denne listen og klikk så på reguleringsplan

8. Trykk på de tre prikkene ved siden av navnet på reguleringsplanen. Her vil du få opp en rullegardin hvor du kan trykke på alternativet “Planregister” Denne vil lede deg videre til arealplaner.no hvor du kan se både det originale reguleringskartet og de gjeldende reguleringsbestemmelsene.

Trykk først på de tre prikkene, og så på planregister

Kart, nabolister og nødvendig dokumentasjon

Dersom tiltaket er untatt søknadsplikt er det tilstrekkelig at du selv skriver ut et kartvedlegg fra Kommunekart.com. Dersom tiltaket ikke er unntatt søknadsplikt må du bestille situasjonskart fra kommunen. Tiltaket må da nabovarsles.

Både profesjonelle og private kan nå bruke digitale løsninger for å sende inn byggesøknad

Digital innsending av byggesøknad hos DIBK

Vil du heller søke på den tradisjonelle måten, finner du også byggesaksblanketter hos Direktoratet for Byggkvalitet. 

Om du fyller inn skjemaene utenom det digitale systemet skal søknaden sendes via e-post til post@as.kommune.no eller leveres for håndt til vårt innbyggertorg på rådhuset i Ås.

Gebyr

Gebyrer finner du i oversikten under.

Send søknaden

Når du har satt deg nøye inn i gjeldende lover og regler, gjeldende reguleringsplan, skaffet nødvendig dokumentasjon og varslet naboene er du klar til å sende søknaden.

Flertallet av byggesøknadene leveres nå digitalt. Under finner du lenker til digitale løsninger du kan bruke for å fylle ut og sende søknaden din. Det er fremdeles mulig å sende byggesøknaden på papir. De fleste skjemaene må lastes ned og fylles ut manuelt.