Situasjonskart

Et situasjonskart viser din eiendom, hvilke bygg som står på eiendommen, eiendomsgrenser, byggegrenser samt nærliggende eiendommer.

Du kan bestille situasjonskart her: Ås e-Torg

Situasjonskart må du ha hvis du skal utføre tiltak på din eiendom som er et søknadspliktig tiltak i henhold til plan- og bygningsloven.

Du kan søke opp og finne eiendomsgrenser og gjeldende reguleringsbestemmelser selv ved hjelp av karttjenesten Follokart og funksjonen PlanInnsyn

Du kan søke opp og finne informasjon og normer for avkjørsler til kommunale veier her:

Ås kommunes norm for avkjørsler til kommunale veier