Veilderen er delt inn i åtte steg:

  • Steg 1 Finn planene og bestemmelsene for din eiendom
  • Steg 2 Hvor stort kan du bygge på eiendommen din?
  • Steg 3 Hva har du lov til å gjøre på eiendommen din, og hva må du ta hensyn til?
  • Steg 4 Du trenger tegninger av det du skal bygge og hvor det skal plasseres
  • Steg 5 Naboene må varsles før du kan sende inn byggesøknaden din
  • Steg 6 Send inn en komplett byggesøknad, så sparer du mye tid og ekstraarbeid
  • Steg 7 Først når kommunen sier ja, kan du starte byggingen
  • Ste 8 Når bygget er ferdig, må du søke om ferdigattest

Gå til veilederen på dibk.no