Kontakttelefoner

Korttidsavdeling 4H

Vakttelefon (betjent på dag og kveld): 457 41 473

Tunveien 7

Telefonnummer: 64 96 23 17

Tunveien 9

Avdeling 1 AB telefonnummer: 64 96 23 21
Avdeling 2 AB telefonnummer: 64 96 23 01

 

 

Korttidsavdeling skjermet enhet

Er en del av Moertunet, men plassert i 2. etasje på ny avdeling i Moer helsehus.

Besøkstider
Hovedinngangen er åpen mellom kl. 08.00 og kl. 20.00. Utenom åpningstiden, ring direkte til avdelingen.

Langtidsavdeling skjermet enhet

Skjermet enhet har til sammen 36 skjermede tilrettelagte plasser for personer med demens.

  • Tunveien 7 består av en avdeling med plass til 12 pasienter fordelt på to bogrupper.
  • Tunveien 9 består av to avdelinger med plass til 12 pasienter på hver avdeling, fordelt på to bogrupper.

I et fysisk oversiktlig miljø gis individuell omsorg til personer med demens som trenger et skjermet og tilrettelagt tilbud. Pasientene skal bli møtt med respekt og verdiget.

Et overordnet mål er at pasientene skal føle seg trygge og ivaretatt, og tilbudet skal bidra til at funksjoner i dagliglivet beholdes så lenge som mulig. Boenhetene er fordelt på to bygg og har tilgang til sansehager.

Sansehage

Sansehagen er lukket og tilrettelagt, bestående av ulike planter, trær, frukter og bær. Hagen er ment for å stimulere til bevegelse, hagearbeid, glede over ulike sansestimuli og ro.

Les mer om prosjektet og Sansehagen hos Ås Rotary