Tilbudet omfatter ernæring, samvær og fysiske aktiviteter, og er ment å motvirke sosial isolasjon og medvirke til livsglede i hverdagen.

Antall dager for den enkelte varierer etter behov og ledighet.

Senteret er åpent fem dager i uken kl 9-14, hele året. Det serveres frokost og middag. Brukerne blir hentet med buss om morgenen og kjørt hjem igjen om ettermiddagen.