Demenskoordinator

En demenskoordinator er et bindeledd mellom deg som har demens, dine pårørende og hjelpeapparatet. Kontakt demenskoordinator i Ås kommune for hjelp.

Både demenskoordinator og ergoterapeut kan komme på hjemmebesøk for en uforpliktende prat eller for eksempel for en vurdering av behov for kognitive hjelpemidler.

Vi bistår noen ganger fastlegen med kognitiv testing.

Pårørende til personer med demens

Som pårørende til en person med demens kan du ha behov for kunnskap om sykdommen og hvordan du kan ta vare på deg selv.

Ås kommune arrangerer pårørendeskole i samarbeid med Follokommunene Nesodden, Nordre Follo, Vestby, Enebakk og Frogn.

Pårørendeskole

Neste pårørendeskole i regi av Follokommunene arrangeres i Nordre Follo:

  • 20. september: sykdomslære ved overlege Peter Bekkhus-Wetterberg, hukommelsesklinikken Ullevål sykehus
  • 27. september: kommunikasjon, sorg og mestring v/ Kari Lislerud Smebye, phd og høgskolelektor
  • 11. oktober: kommunenes tjenester, velferdsteknologi, en pårørendehistorie
  • 18. oktober: framtidsfullmakt og vergemål

Hukommelsesteamet i Ås tilbyr deltakelse i samtalegruppe for pårørende til personer med demens. Som regel har vi egne grupper for ektefeller og for voksne barn.

Samtalegrupper

Vi starter opp med samtalegrupper for pårørende til personer med demens igjen mot slutten av august:

  • Gruppe for ektefeller til hjemmeboende personer med demens
  • Gruppe for yngre ektefeller til hjemmeboende personer med demens i Follo
  • Gruppe for pårørende til personer med demens som bor på sykehjem
  • Gruppe for voksne barn til hjemmeboende personer med demens
  • Gruppe for yngre voksne barn til hjemmeboende personer med kognitiv svikt / demens
  • Gruppe for ektepar i Follo hvor den som har kognitiv svikt / demens er i yrkesaktiv alder

Snakk med andre pårørende

Har du behov for å snakke om demens med en annen pårørende? Du kan ringe til en pårørende som har fått opplæring som likeperson.