Om sykehjemmet

Moer sykehjem er et moderne sykehjem med flotte fasiliteter og mange dyktige medarbeidere. Sykehjemmet har både medisinsk korttidsavdeling og langtidsavdeling. Vårt mål er å gi helhetlig pleie og omsorg i et trygt miljø.

Kontakttelefoner

 • Avdeling 1A  -  64 96 25 10
 • Avdeling 1B  -  64 96 25 11
 • Avdeling 1C  -  64 96 25 12
 • Avdeling 1D  -  64 96 25 13
 • Avdeling 1H  -  64 96 25 18
 • Avdeling 2H  -  64 96 25 68 
 • Avdeling 2C  -  64 96 25 16
 • Avdeling 2D  -  64 96 25 17

La det ringe lenge fordi telefonene viderekobles
 

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: Ås kommunes sentralbord. tlf. 64 96 20 00

Besøksadresse: Tunveien 2
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Telefonnummer: Resepsjon Moer sykehjem, tlf. 64 96 25 00
​E-post: post@as.kommune.no

Enhetsleder

Gro Svendstad, tlf. 64 96 25 00 / 64 96 25 01


Avdelingsledere

 • Avd. 1AB - Abdullah Balabadan, tlf. 664 96 25 30
 • Avd. 1CD - Julia Korniyenko, tlf. 64 96 25 31
 • Avd. 1H/2H - Lene Heiaas, tlf. 64 96 25 32
 • Avd. 2CD - Catharina Svensvik Kristiansen, tlf. 64 96 25 33


Institusjonslege

Mirela Slomic, tlf. 64 96 25 00
Natali Viken, tlf. 64 96 25 00

Avdelingene

Telefoner
Avdeling 1A - tlf. 64 96 25 10 / 64 96 25 40
Avdeling 1B - tlf. 64 96 25 11 / 64 96 25 43

Avdeling 1C - tlf. 64 96 25 12 
Avdeling 1D - tlf. 64 96 25 13 
Avdeling 1CD - fagkoordinator sykepleier dagtid, tlf. 64 96 25 50

Avdeling 1H - tlf. 64 96 25 18
Avdeling 2H - tlf. 64 96 25 68
Avdeling 1H/2H - fagkoordinator sykepleier dagtid, tlf. 457 41 457
Avdeling 1H - sykepleier kveld, tlf. 457 41 450
Avdeling 2H - sykepleier kveld, tlf. 457 41 458
Avdeling 1H/2H - pasienttelefon, tlf. 488 80 421

Avdeling 2C - tlf. 64 96 25 16 / 64 96 25 58
Avdeling 2D - tlf. 64 96 25 17 / 64 96 25 81

Praktisk informasjon
På hver bogruppe er det en dagligstue. På spisekjøkkenet spises måltidene i fellesskap. Dersom dette ikke passer, får du selvfølgelig maten din på rommet. Spisekjøkkenet er forbeholdt pasientene.

Spisetider
Frokost       ca. kl. 09:15
Middag       ca. kl. 13:00
Kaffe           ca. kl. 15:30
Aftens         ca. kl. 18:00
Senkvelds ca. kl.20:00 (tilbud om blant annet suppe)

Besøkstider
Ingen spesiell besøkstid, men det er ønskelig at det tas hensyn til tider ved morgenstell/kveldsstell og måltider. Av hensyn til øvrige pasienter ber vi om at besøk tas imot på eget rom, stue eller kantine.

Legeundersøkelser
Medisinsk korttidsavdeling kan dessverre ikke ha ansvar for å følge til og fra undersøkelser som er planlagt i forkant av oppholdet på avdelingen, heller ikke for timer hos tannlege. Ved tilfeller der avdelingen i samråd med institusjonslegen ordner med undersøkelser skal avdelingen følge. Sykehjemmet har institusjonslege hver ukedag på dagtid.

Merking av tøy
Privat tøy merkes. Sykehjemmet er behjelpelig med navnelapper og merkemaskin. Sykehjemmet kan dessverre ikke ta ansvar for bunader med tilbehør.

Røyking
Det er røykeforbud på pasientrommene.

Penger/verdisaker
Sykehjemmet kan ikke ta ansvar for penger og verdisaker. Det anbefales et maks beløp på 500 kroner.

Arrangementer
Private arrangementer er pårørende ansvarlig for.

Besøksregler og smittevernråd ved besøk på sykehjemmet

Du kan komme på besøk hverdager, kvelder og i helger. Hovedinngangen er åpen i tidsrommet 08.00 – 20.00. Utenom åpningstid, ring avdelingen. Det er svært viktig at alle smittevernreglene overholdes for å unngå og begrense smitte på sykehjemmet. Vi anbefaler at alle vurderer antall nærkontakter de har hatt før de kommer på besøk på sykehjemmet. 

Vurderinger av tiltak gjøres fortløpende, og det kan lages begrensninger for rammede avdelinger med svært kort varsel.

Besøksregler:

 • Sprit hender før og etter besøk
 • Alle besøkende må bruke munnbind inn til pasienten og ut fra besøket hos pasienten
 • Under besøket kan munnbindet tas av hvis man klarer å overholde minimum en meters avstand
 • Besøk skal foregår på pasientens rom, i Den blå stue ved kantina, i møterommene ved kantina eller utendørs
 • Du kan ikke komme på besøk hvis du er syk, er nærkontakt med en korona smittet person eller i hjemmekarantene