Ås kommune organiserer gratistimene som opphold på SFO fra skoleslutt og til et fast klokkeslett hver ettermiddag. Sluttidspunktet vil være forskjellig for de ulike skolefritidsordningene, fordi elever på 1. trinn slutter undervisningen på ulike tidspunkter

Gratisordningen for kommende 1. trinn, blir opphold på SFO fra skoleslutt og til:

o 8UkKw 2RtAAAAAElFTkSuQmCC

Gratisordningen omfatter også 3 dager opphold i ferier der skolen er stengt og SFO er åpent. 

Foresatte som har behov for SFO før skolestart, eller lenger enn til gitt sluttidspunkt på ettermiddagene, kan søke heltidsplass for sitt barn. Det trekkes 12 timer gratis SFO fra foreldrebetaling for helplass for 1. trinn. 

LhnzPLU 34bAAAAABJRU 5ErkJggg==

Du søker om SFO- plass via Oppvekstportalen. Søknadsfristen er utsatt til 20. april. Alle som har fått skoleplass får plass i SFO på samme skole. 

Les mer om gratis SFO for 1. trinn her (last ned PDF)
In english (download PDF)

Les den nasjonale høringen av forskriften her

Kontakt egen SFO dersom du har spørsmål