Ås kommune organiserer gratistimene som opphold på SFO fra skoleslutt og til et fast klokkeslett hver ettermiddag. Sluttidspunktet vil være forskjellig for de ulike skolefritidsordningene, fordi elever på 1. og 2. trinn slutter undervisningen på ulike tidspunkter.

Gratisordningen blir opphold på SFO fra skoleslutt og til:

o 8UkKw 2RtAAAAAElFTkSuQmCC

Gratisordningen omfatter også 3 dager opphold i ferier der skolen er stengt og SFO er åpent. 

Foresatte som har behov for SFO før skolestart, eller lenger enn til gitt sluttidspunkt på ettermiddagene, kan søke heltidsplass for sitt barn. Det trekkes 12 timer gratis SFO fra foreldrebetaling for helplass for 1. og 2. trinn.

Priser i SFO 1. og 2. trinn *
fra 01.08.2023

Plasstype

Pris pr måned

Omfang

12 timer ettermiddager

 

        Gratis

Fra skoleslutt og til kl. 15.45 eller 16.00 man-tors, til kl. 15.15 eller 15.30 fredager. 3 dager i alle ferieuker.

Helplass 1. og 2. trinn

Kr. 1 811

Alle dager og alle ferier

 

* Forutsetter vedtak med forskriftsendringer etter høring våren 2023. 

Du søker om SFO- plass via Oppvekstportalen. Søknadsfristen er 15. mars, men søknader behandles fortløpende. Alle som har fått skoleplass får plass i SFO på samme skole. 

Les mer om gratis SFO for 1. og 2. trinn her (last ned PDF) (gjelder for både 1. og 2. trinn selv om det informeres om kun 1. trinn i skrivet)
In english (download PDF) (applies to both 1st and 2nd class, even if information is given about only 1st class in the written form)

Kontakt egen SFO dersom du har spørsmål