Om barnehagen

Musikkopplevelser, dans, drama og uteliv er naturlige ingredienser for barna i Do-Re-Mi musikkfamiliebarnehage. Barnehagen består av 4 barn fra 10 mnd til 3 år, en assistent og en førskolelærer.
Visjonen er at barna skal få utvikle seg gjennom musikk og drama. Gjennom felles musisering skapes musikkglede og trivsel.
Barnas appetitt på musikk vekkes og  stemme , gehør, rytme,innlevelsesevne og kreativitet stimuleres og utvikles. Språket blir styrket og barna blir bedre rustet til å gå ut i skolen.
 
I det daglige arbeidet bruker vi piano som hovedinstrument, og hos oss får barna bruke pianoet så mye de vil.
 
Vi er ute to ganger om dagen og bruker nærområdet flittig.
 
En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i små grupper i private hjem.  Det daglige arbeidet med barna utføres av familiebarnehageassistenten.  Assistenten får veiledning og oppfølging av en førskolelærer, som også er pedagogisk leder for barnehagen. I grupper med mer enn fem barn, er det to assistenter i barnehagen.
 
Kommunen har ansvaret for godkjenning og tilsyn av familiebarnehagene