Hva er dagtilbudet?

Dagtilbudet tilbyr tjenester til innbyggere i Ås kommune

 • som har en fysisk og/eller psykisk funksjonshemning.
 • har behov for sansestimulerende aktiviteter.
 • etter skoletilbud for ungdom (ESTU).

Formålet med tjenesten

Vår målsetting er å gi våre brukere gode opplevelser og glede i hverdagen.  Vi samler på fine øyeblikk og ønsker at Dagtilbudet skal være et sted hvor det er høyt under taket og hyggelig å være.

Dette innebærer:

 • at du blir møtt på dine premisser så langt det lar seg gjøre.
 • at du gis mulighet til å erfare ulike opplevelser og aktiviteter, samspill og kommunikasjon.
 • at du kan få hjelp til å trene på ferdigheter du trenger å bli bedre på og evt. lære nye ferdigheter.

Tjenesten omfatter

 • Dagtilbud
 • Etterskoletilbud for ungdom (ESTU)

Vi tilbyr opplevelser, stemninger og aktiviteter som stimulerer nysgjerrighet og skaperglede, og gir mulighet for avspenning og hvile. Dette gjøres i følgende omgivelser:

Arbeidsrommene
Ulike formingsaktiviteter/arbeidsoppgaver. Ingen kan alt, men alle kan noe! Å skape gir rom for egenaktivitet og glede, undring og vekst.

Rosenrommet
Vibroakustisk behandling i rosenrøde omgivelser (massasjestol som har innvirkning på kroppens muskulatur, nerve- og blodomløp).

Lavendelrommet
Et rom hvor vi gir massasje/berøring. Å bli berørt er godt for både kropp og sjel.

Det Røde rommet
Fysiske utskeielser og ha det gøy!

Lyd- og lysrommet
Eksperimentering og lek med lyd, vibrasjoner og musikk.

Det Hvite rommet
Et mykt rom for avspenning og velvære. Et sted å hvile, et sted å dele - eller bare være.

Sansegangene
Det var en gang …. Ulike sansestimuli på vei til andre rom og opplevelser.

Det Store rommet
I naturen er det høyt under taket og uante muligheter. Det er bare å komme seg ut …

 

Hva kan du forvente av oss:

 • At søknaden behandles så raskt som mulig, senest 3 uker etter at den er mottatt.
 • Skriftlig vedtak fra Forvaltningsenheten som beskriver hva tilbudet består av.
 • En faglig oppdatert og imøtekommende personalgruppe som gir deg mulighet til å velge mellom mange ulike opplevelser og aktiviteter.
 • At vi gir deg en opplevelse av trygghet og medvirkning som ivaretar din rettssikkerhet og gir deg en opplevelse av god livskvalitet

Hva forventer vi av deg:

 • At du er godt kjent med innholdet i vedtaket.
 • At du bidrar til et godt samarbeid.
 • At du gir oss beskjed hvis du ikke kommer til avtalte dager/tider ved Dagtilbudet/ESTU.

Praktiske opplysninger:

Pris: Bruker betaler ikke for Dagtilbudet.
ESTU: Tilbudet følger satser for SFO-tilbud i kommunen.

 

Hvordan søke tjenesten:

Informasjon og søknadsskjema fås ved henvendelse til

Innbyggertorget
Postboks 195, 1431 Ås
Tlf. 64 96 20 00

eller

Forvaltningsenheten
Tunveien 2, 1430 Ås, tlf. 64 96 25 90.

Søknadsskjema. (DOC) (PDF)

Ferdig utfylt skjema sendes Forvaltningsenheten.

Om oss

Vi som jobber på Dagtilbudet har ulik alder, bakgrunn og utdannelse. Vår jobb er å se, lytte, tilrettelegge og skape muligheter. Vårt motto er at ingen kan alt, - men alle kan noe.

Vi er også sikre på at tid og tilstedeværelse er en avgjørende faktor når man skal gjøre en god jobb. Man kan ikke forte seg å forstå, - eller oppleve, - sånn er det med den saken.

 

Produkter - varer vi selger

Produktene vi lager gjenspeiler årstiden vi befinner oss i. Fantasi, humør og kreative innspill setter sitt preg på varen. Gjenbruk er viktig for oss. Det er dessuten morsomt å se skape noe nytt ut av noe gammelt. Har du gamle ullplagg eller ulltepper tar vi gjerne imot det! Vi lager også eget papir og trenger kontinuerlig papir å makulere. Har du ryddet kontoret er Dagtilbudet med andre ord stedet å avlevere papir!

Grønne skuffer Dagtilbudet
Grønne skuffer

Arbeidsrom 1

Dette rommet er et stort, overfylt rom med mye kreativitet, noe kaos og lite svinn. Å lage noe som andre trenger, gleder seg over og kjøper er godt og gir mening. Det er en måte å delta og gi av seg selv på.
Ingen kan alt, men alle kan noe. Å skape gir rom for egenaktivitet og glede, undring og vekst. Å dele denne opplevelsen med andre skaper gylne øyeblikk. Bryterstyring muliggjør større grad av deltagelse. Blir noe feil kan dette danne grunnlaget for nye ideer og bli til unike produkter. En god porsjon humor gjør varene salgbare.
Utfordring: Å finne tråden!
Kluter til heng Dagtilbudet
Kluter til heng

Arbeidsrom 2

Her foregår papirproduksjon, maling, trearbeid og annet grovarbeid man måtte ønske. Brukerstyring gjør at de fleste kan delta i en eller flere arbeidsoppgaver. Også her er resirkulering et viktig stikkord. Vi makulerer papir som ellers ville bli kastet. Noe av dette papiret blir til nye kort, - og resten hentes av en bonde i Ås og brukes som strøssel til griser.

Sanserom

Vi trenger alle forskjellige former og grader av stimulering for å få en opplevelse av noe. Hvordan man får det er ikke så viktig, - AT man får det er avgjørende.
 
Sansene formidler det beste i livet. Flotte bilder, vakker musikk, deilige smaker og berøring av noen vi er glad i. Sansene er ganske enkelt vårt bindeledd til verden rundt oss og menneskene der. 
 
Sanserommene våre er ulike arenaer hvor inntrykkene er begrensede slik at vi kan ta oppmerksomheten tilbake. Her kan vi enten øve på den vanskeligste øvelsen av alle: Å ikke gjøre noenting, - eller vi kan være aktivt med å styre valg av stimuli.
 
Våre sanserom:
 • Det Hvite rommet
 • Roserommet
 • Det Røde rommet
 • Sansegangen
 • Lavendelrommet
 • Lyd- og Lysrom
 • Det Store rommet
Kjøkkenet Dagtilbudet
Kjøkkenet Dagtilbudet

Kjøkken

Et rom å møtes i, nytrukket kaffe/te. Av og til kjennes mer spennende dufter. Å nyte livet er viktig og helsebringende. Måltider er mer enn mat. Det er tid til og møtes og bli kjent på en annen måte. Kjennskap som i neste runde gir større toleranse for og innlevelse i andres liv og kunnskap som kan brukes på andre arenaer i livet.

Hva er vel bedre enn å vekke appetitten på livet?
 
Utfordring: legge merke til mettheten og komme seg videre!
 
Om arbeidsrommets og kjøkkenets farge: Det finnes tusenvis av nyanser av grønt. Mange av dem assosieres til naturen og symboliserer harmoni og frisk, ny vekst.grønt skal frembringe balansen i systemet og livet, og hjelpe oss til å ha riktig fokus. Et gammelt ordtak sier at i et grønt rom har man det aldri travelt, - man gjør det man skal gjøre uten å tenke på klokken. Det er en tanke vi liker. Lengselen etter lyset er stor i den mørkeste årstiden. Så da tenkte vi: hvorfor ikke flytte våren innendørs??

Etterskoletilbud for ungdom (ESTU)

Målsetting:

Vårt mål er å gi ungdommene et trygt, forutsigbart, godt og hyggelig sted å være etter skoletid. Her skal vi tilrettelegge for aktiviteter og sosialt samvær, - og sørge for at den enkelte kan være med å bestemme hva han vil gjøre.
 

Målgruppe:

ESTU er for ungdommer i ungdomsskolen/vgs. Målgruppen bor sammen med yrkesaktive foresatte og har behov for tilsyn/aktivitet etter skoletid og frem til foresatte kommer hjem fra arbeid.

 

Åpningstider:

Tilbudet er et etter skoletilbud som holder åpent på hverdager fra skoleslutt til kl. 17.00. Vi har også åpent 0800-1700 i skolens høst-, vinter-, og sommerferie bortsett fra uke 28, 29 og 30. Det er mulig å benytte seg av ESTU enkelte dager i skolens ferier hvor vi ikke har stengt. Tilbudet er stengt julaften, nyttårsaften, romjula og påskeferien samt 2-3 planleggingsdager. Planleggingsdagene samkjøres med Ås-skolenes fridager og legges til januar og august.
 

Transport/Overgang skole/ESTU:

Ungdommer som trenger tilsyn og som benytter seg av et kommunalt tilbud tilsvarende SFO, kan få skyss til dette tilbudet med unntak av skoleferier og fridager. Disse dagene må foreldre selv besørge transport.Det er viktig at foresatte i god tid før oppstart gir beskjed til aktuell skole om korrekt adresse mtp.transport. Riktig adresse er: Ås kommunale Dagtilbud, Moervn. 10, Inngang syd, 1.etg. grønn dør.
 

Organisering:

ESTU holder til i samme lokaler som Dagtilbud for personer med funksjonshemning og er tilknyttet Helse og sosialetaten i Ås kommune.
Personale: Det er de samme voksne som jobber på ESTU som på Dagtilbudet. Det betyr få mennesker å forholde seg til, - og at det er håndplukkede, hyggelige og dyktige mennesker!
 

Mat:

Ta med matpakke. Av og til lager vi noe godt, - det er derfor viktig at vi får beskjed om evt. matallergi/intoleranse.
 

Betaling:

Betaling etter gjeldene SFO-satser bortsett fra enkelt dager som koster kr. 200,- pr. dag. Hel plass er 5 dager, halv plass er 3 dager. (Dette gjelder også i skolens ferier).  Det sendes regning etterskuddsvis hver måned. Det betales for 11 måneder per år.
 

Søknadsbehandling:

Nye søknader skal fortrinnsvis være inne innen 1. mars samme år og sendes på eget søknadsskjema til Forvaltningen, Pb. 195, 1431 Ås.
 

Oppsigelse/endring av tilbud:

Oppsigelse av plass/endring av tilbud skal skje med minimum 1 måneds varsel, med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Varselet skal være skriftlig og sendes enhetsleder av Dagtilbudet med kopi til forvaltningen.

Retningslinje for tildeling av tjenester/utlån av sanserom ved dagtilbudet for personer med funksjonshemninger

1.0 Formål

Sikre riktig behandling av søknader om tjenester/utlån av sanserom ved Dagtilbudet.
 

2.0 Anvendelsesområde

Retningslinjen skal benyttes av de som søker om tjenester/ lån av sanserom ved Dagtilbudet.

3.0 Ansvar

 • Enhetsleder har ansvar for å svare på henvendelser, gjøre avtaler og gi tilstrekkelig opplæring der det bare søkes om lån/leie av rom.
 • Forvaltningsenheten har ansvar for å behandle søknader om tjenester ved Dagtilbudet og fatte vedtak.
 • De som søker om tjenester ved Dagtilbudet har ansvar for at nødvendig informasjon om brukeren foreligger.  Benytt linket brukeropplysnigsskjema og legg ved evt. utredninger/rapporter. 
 • Bolig/institusjon/Bruker har ansvar for å sørge for transport til/fra.
 • Bolig/institusjon/Bruker har ansvar forå gi beskjed ved fravær

4.0 Beskrivelse av gjennomføring

4.1 Brukere som søker om tjenester ved Dagtilbudet

 • Søknad sendes til og behandles av forvaltningsenheten. Svar sendes bruker m/kopi til Dagtilbudet
 • Tilbudets varighet spesifiseres i vedtaket eller til en av partene melder opphør.
 • Bolig/institusjon/bruker må selv sørge for transport.
 • Det må gis beskjed ved fravær.
 • Bolig/institusjon/bruker sørger for at nødvendige opplysninger om bruker blir gitt til Dagtilbudet. Benytt linket brukeropplysningsskjema finnes under pkt 6.3. Evt. rapporter/utredninger legges ved.

4.2. Brukere som søker om lån/leie av sanserom ved Dagtilbudet

 • Søknad om lån / leie av sanserom sendes pr. mail til og behandles av enhetssleder og må inneholde konkrete ønsker om rom, dag og tid. 
 • Det er rommene som stilles til disposisjon, bruker har selv med personale.
 • Medfølgende person må ha gjennomgått Dagtilbudets introduksjonskurs (praktisk opplæring i bruk av teknisk apperatur + evt. innføring i sansestimulering og sanserommenes muligheter).
 • Det må gis beskjed ved fravær.
4.3. EST Etterskoletilbud
Se egen informasjon om ESTU.
 

5.0 Registrering, distribusjon og arkivering

5.1 Registreringer
 • Søknad
 • Vedtak/svarbrev 
5.2 Distribusjon
 • Retningslinjene distribueres til aktuelle samarbeidspartnere i Ås kommune
 • Vedtak sendes søker m/kopi til Dagtilbudet.
5.3 Arkivering
 • Ifølge arkivplanen

6.0 Referanser, retningslinjer og skjemaer

6.0 Nasjonale styringsdokumenter
 1. Forvaltningsloven
6.2 Kommunale styringsdokumenter
1.       Handlingsprogram
2.       Plan for IT-sikkerhet
3.       Prosess for tjenester til Funksjonshemmede 
 
 
6.3 Referanser, retningslinjer og skjemaer 
 
 
1.     Retningslinjer for tildelingsteam
2.     Søknadsskjema
3.    Brukeropplysningsskjema
 
 
Administrert av:
Enhetsleder Dagtilbudet for funksjonshemmede
Versjon: D
Godkjent av: Helse- og sosialsjef
 
Enhetsleder Dagtilbudet:
Godkjent dato: 21.mai 2007
Oppdatert: 7.03.2011