Aktivitetssenter 1 holder til i avdeling 1F på Moer helsehus og det gis tilbud til 14 brukere pr. dag, mandag - fredag.

Antall dager for den enkelte varierer etter behov og ledighet.

Praktisk informasjon

Transport t/r med egen buss fra Moer som henter mellom kl. 08.15 -09.15, eller privat transport. Avslutning / hjemkjøring kl. 14.00

Servering av frokost, formiddagskaffe og middag.

Aktiviteter, individuelt eller i gruppe, f.eks. avislesing, trim, sang og musikk, konserter, håndarbeid, spill, quiz, sosialt samvær, m.m.