Ny vaksine klar til bruk i Ås

Siste oppdaterte vaksiner fra FHI:

 • Pfizer: Comirnaty Original/ Omicron BA. 4-5
 • Moderna: Spikevax Bivalent Original Omicron BA. 4-5.

Hensikten med ny og oppdatert vaksine er å være bedre tilpasset omikronvariantene. De nye vaksinene er forventet å gi økte antistoffnivåer, og vil derfor trolig i noen grad gi økt beskyttelse mot å bli smittet, men sammenlignet med dagens vaksiner er det ikke kjent at de vil gi bedre beskyttelse mot alvorlig sykdom.

Til grunnvaksinasjon skal fortsatt de opprinnelige vaksinene benyttes.

Vi vaksinerer primært med Pfizer: Comirnaty Original/ Omicron BA. 4-5. Hvis du ønsker Moderna: Spikevax Bivalent Original Omicron BA. 4-5 ringer du vaksinetelefonen, så setter vi deg opp på liste og kontakter deg for å avtale time.

Typer og tidspunkt (timebestilling og drop-in)

I mars er det vaksineringsdag tirsdag 28. fra kl 8:30 – 15:00 (timebestilling). Drop-in fra kl 8:30 – 12:00.

Moderna og barn 5-11 år: ring vaksinetelefonen og sett deg på liste. Vi ringer tilbake med dato for time.

Novavax er ikke tilgjengelig fra FHI.

Kjekt å vite

 • Drop-in er også åpen for studenter, helsepersonell, barnehageansatte, skolepersonell og alle andre som ikke har bostedsadresse i Ås kommune. Tilbudet er åpent for alle som befinner seg her.
 • Det kan være noe kø på drop-in.
 • Ønsker du å vaksineres med Moderna må du ringe vaksinesenteret for å sette deg på liste, så kontakter vi deg for å avtale time.
 • Det bør gå minst 7 dager mellom annen vaksine (for eksempel influensavaksinen) og denne dosen.

Dose 1, 2 og 3 til voksne over 18 år

Alle voksne oppfordres sterkt til å vaksinere seg. Det er ikke for sent for de som ennå ikke tatt dose 1. Du kan ringe vaksinesenteret på 959 39 677 for å bestille time.

Merk deg følgende:

 • Intervallet mellom dose 1 og dose 2 må være minst 3-4 uker.
 • Intervallet mellom dose 2 og 3 må være minst 20 uker.

Dose 4 (ny oppfriskningsdose)

 • Ny oppfriskningsdose tilbys til alle over 65 år, de i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp og til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
 • Det er åpnet for at alle i aldersgruppen 18-64 kan få oppfriskningsdose hvis de ønsker.
 • Det skal gå minst 4 måneder mellom dose 3 og dose 4.
 • Innbyggerne må bestille time selv til vaksinering. Det blir sendt ut informasjons-SMS til innbyggere over 75 år. Det vil ellers ikke bli ringt eller sendt meldinger om tilbudet, så du må selv ta initiativ om du vil ha vaksinetime.

Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

Personer i denne gruppen kan bestille seg time. Dette skjer på eget initiativ, og kommunen vil ikke sende ut sms eller innkalling om dette.

Dette gjelder de med:

 • organtransplatasjon
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • okronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner

Verdt å vite

 • Det må ha gått minst 4 mnd siden forrige dose.
 • For personer med alvorlig svekket immunforsvar er det ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen.
 • For noen vil denne oppfriskningsdosen være dose nummer 5.

Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Personer i denne gruppen kan bestille seg time. Dette skjer på eget initiativ, og kommunen vil ikke sende ut sms eller innkalling om dette.

Dette gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under *(Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over):

• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
• Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
• Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
• Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
• Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Verdt å vite

o    Det må ha gått minst 4 mnd siden forrige dose.
o    For personer med alvorlig svekket immunforsvar er det ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen. Pasientene kan vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem.

Barn mellom 5 og 11 år

Barn i aldersgruppen 5-15 år kan vaksineres med 1 eller 2 doser hvis de selv og foresatte ønsker.

Ring vaksinetelefonen for å sette dere opp på liste, så ringer vi tilbake for å avtale tidspunkt.

 • Barn og ungdom 5-15 år med alvorlig grunnsykdom bør grunnvaksineres med 2 doser. Barn og ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser koronavaksine.
 • For de uten alvorlig sykdom som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen. Det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker for de som ønsker det.

Merk deg følgende:

 • Vi vaksinerer ikke barn som tydelig motsetter seg å få vaksine.
 • Barnet må ha fylt 5 år innen vaksineringsdatoen.
 • Barnet må følges til vaksinetimen av èn forelder.
 • Samtykkeskjema: Begge foresatte må skriver under på samtykkeskjema for barn og unge under 16 år. Barnet skal ha med seg samtykket til vaksineringen både ved første og ev. andre dose.

Les mer:

Hvilke vaksinetyper kan du få?

Kommunen tilbyr koronavaksinene Moderna og Pfizer. I Ås vil tilbudet variere etter tilgang på de ulike vaksinetypene.

Vi vaksinerer primært med Pfizer: Comirnaty Original/ Omicron BA. 4-5. Hvis du ønsker Moderna: Spikevax Bivalent Original Omicron BA. 4-5 ringer du vaksinetelefonen så setter vi deg opp på liste og kontakter deg for å avtale time.

Merk deg følgende:

 • Alle under 18 år får Pfizer. Det anbefales også at både kvinner og menn under 30 år får Pfizer.
 • Ulike vaksinetyper kan kombineres uten at risikoen for alvorlige bivirkninger øker.
 • Ønsker du å vaksineres med Moderna må du ringe vaksinesenteret for å sette deg på liste, så kontakter vi deg for å avtale time.

Jeg har vært syk - hvor lenge må jeg vente?

Hvis du har hatt Covid-19 må du vente minst 3-4 uker før du kan koronavaksineres. Du vil få bedre virkning hvis du venter lenger, og myndighetene anbefaler 3-4 måneder.

Hvis du har vært syk med luftveissymptomer som feber, hoste og sår hals så bør du vente minst tre uker fra du ble frisk før du tar vaksinen.

Gravide

Dersom du er gravid anbefales det å vente med vaksinen til 2. og 3. trimester, med mindre du er i en risikogruppe. Vaksinen vil også beskytte barnet etter fødsel.

Dersom du tidligere er vaksinert anbefales det at du tar en oppfriskningsdose i 2. eller 3. trimester, så lenge det har gått mer enn fire måneder siden forrige dose).

Hvis du må avlyse timen din

Hvis du ikke kan møte opp til timen din på grunn av sykdom eller andre tungtveiende grunner, kontakter du timebestillingstelefonen så raskt som mulig slik at vi kan gi timen din til noen andre.

Hvis du ikke kan møte opp til timen din må du gi beskjed til:

 • Vaksinetelefonen på 959 39 677 

Etterregistrering av vaksiner

Har du bodd eller oppholdt deg i utlandet og fått koronavaksine der, må du selv ta kontakt for få informasjonen registrert inn i det nasjonale vaksineregisteret SYSVAK.

Har du fastlege i Norge, kontakt ditt fastlegekontor. Har du ikke fastlege i Norge må du kontakte et privat legesenter for å få registrert din vaksine.