Drop-in med Pfizer i uke 40 og 41

Tirsdag og onsdag i uke 40 og 41 blir det åpen drop-in med Pfizer-vaksiner mellom kl. 15:00 – 20:00.

 • Tirsdag 5/10 – kl. 15:00 – 20:00
 • Onsdag 6/10 – kl. 15:00 – 20:00
 • Tirsdag 12/10 – kl. 15:00 – 20:00
 • Onsdag 13/10 – kl. 15:00 – 20:00

 

Les mer her

 

5-11 år

Kommunen jobber med et opplegg for at 11-åringer som fyller 12 år i løpet av 2021 også skal få tilbud om vaksine.

Vi kommer tilbake med praktisk informasjon og timebestilling og slikt senere, men foreløpig har vi satt opp følgende datoer for disse:

 • Onsdag 27.10.21 kl.1419
 • Onsdag 15.12.21 kl. 1419
 • Onsdag 20.01.22 kl. 1419

 

Blir vaksinen godkjent for vaksinering av barn i alderen 5-11 og myndighetene åper for dette, kommer vi tilbake med mer informasjon om hvordan dette eventuelt vil bli organisert i Ås kommune.

Dose 1 og dose 2

Når du får satt dose 1 på vaksinesenteret, får du samtidig tidspunktet for når du skal ta dose 2.

Du får SMS fra kommunen dersom din time blir flyttet

Dose 1 gir god beskyttelse, og 3-15 uker etter at du har fått første dose regnes du som "beskyttet" (helsenorge.no).

Helsemyndighetene har justert anbefalingene for hvor langt intervall det skal være mellom dose 1 og dose 2. I en periode ble intervallet endret fra 12 uker til 9 uker, før det ble justert tilbake til 12 uker. På grunn av økt leveranse av vaksiner, er intervallet nå endret til minimum tre uker.

Dose 3 til de over 65 år

Regjeringen har bestemt at de over 65 skal få tilbud om en tredje vaksinedose. Kommunen kontakter nå alle over 65 år og avtaler tid for påfyllingsdose. Det bør ha gått et halvt år siden andre dose for at dette skal være aktuelt. Vi begynner med de over 85 år og jobber oss nedover til 65-åringene. De første dosene vil trolig bli satt i uke 43.

Hvis du må avlyse timen din

Hvis du ikke kan møte opp til timen din på grunn av sykdom eller andre tungtveiende grunner, kontakter du timebestillingstelefonen så raskt som mulig slik at vi kan gi timen din til noen andre.

Råd til deg som er vaksinert

Følgende grupper blir heretter definert som "beskyttet", og får lettelser i blant annet private sammenhenger:

 • Personer som er fullvaksinert.
 • Personer som har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter de fikk dosen. De må ha oppholdt seg i Norge de siste ti dagene.
 • Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

FHI har følgende råd for de som er definert som beskyttet: 

 • I private hjem og i bilen kan beskyttede personer ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer bør fortsatt holde god avstand (minst en meter) til ubeskyttede i risikogruppen, som de ikke bor med.
 • Beskyttede personer kan behandles som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede.
 • Beskyttede personer er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge. Men på reisen gjelder de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.
 • Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene og bruk av munnbind.
 • Hvis du bor i en kommune som har forskriftsfestet hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til det. Disse reglene skiller ennå ikke mellom beskyttede og ubeskyttede.

 

Etterregistrering av vaksiner

Har du bodd eller oppholdt deg i utlandet og fått koronavaksine der, må du selv ta kontakt for få informasjonen registrert inn i det nasjonale vaksineregisteret.

Har du fastlege i Norge, kontakt ditt fastlegekontor. Har du ikke fastlege i Norge må du kontakte et privat legesenter for å få registrert din vaksine.

Om vaksinen

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis og frivillig.

Tre vaksiner er godkjent for bruk i Norge: Comirnaty (Pfizer og BioNTech), Moderna  og AstraZeneca (fra 11. mars er all vaksinering med Astra Zeneca satt på pause). Alle settes i to doser. Comirnaty med 21 dagers mellomrom, Moderna med 28 dagers mellomrom og AstraZeneca med 9 til 12 ukers mellomrom.

Mer informasjon om vaksinering (informasjonsark fra FHI)

Koronasertifikat - koronapass

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

På helsenorge.no kan du se informasjon om ditt koronasertifikat og hva du kan bruke dette til.

Organisering, verktøy og systemer

Det er etablert en vaksinergruppe som følger opp de føringene som gis fra sentrale helsemyndigheter (Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet FHI). Statsforvalteren i Oslo og Viken koordinerer arbeidet mellom kommunene og sentrale helsemyndigheter.

Ås kommune registrerer all vaksinering i systemet SYSVAK. SYSVAK er et nasjonalt vaksinasjonsregister som brukes for å holde oversikt over vaksinasjonsstatus for den enkelte og over vaksinasjonsdekningen i landet.

Ås kommune bruker systemet ReMin for å ta i mot timebestillinger elektronisk. Systemet brukes av kommunen allerede i dag, som verktøy ved smittesporing.