Mange har merket seg en forskjell på vaksinetilbudet til voksne og barn. Til de voksne gis det sterke anbefalinger om at alle bør takke ja til tilbudet om vaksinering, men til barn og unge blir det i større grad understreket at tilbudet er frivillig og at foreldre selv må velge om deres barn skal ta vaksinen. Dette har gjort at en del lurer på om vaksinen er trygg og noe for deres barn. Her forteller Ås kommunes barnelege Mathilde Vibert litt mer om vaksinen som tilbys.

Regjeringen har etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet åpnet for vaksinasjon av barn i alderen 5–11 år og for dose 2 til ungdom i alderen 12–15 år. Timebestillingen er nå åpen, og foreldre som ønsker kan bestille time til sine barn. Tilbudet vil være både for friske barn og barn med underliggende sykdommer.

Logg inn og bestill time elektronisk i Remin (krever BankID.)
Vaksinene settes kun på onsdager mellom kl. 16:00 og 18:00, så bestill time innenfor disse tidene. I dette tidsrommet tilbyr vi ingen andre vaksiner.

OBS! De som er født i 2017 kan ikke bestille via Remin, de må bestille time via vaksinetelefonen på tlf. 959 39 677
Denne er åpen mandag - fredag kl. 9-12 og kl.13-15 (vi opplever at det er mest kø i tidsrommet kl. 09:00  og 10:00).

Om vaksinen:

I Norge benyttes kun mRNA-vaksinen Comirnaty (Pfizer/BioNTech) til barn og ungdom under 18 år. Barn fra 5 til 11 år får egne barnedoser av denne. De mellom 12 og 15 år får samme dose som voksne. Dette er den av koronavaksinene som det er mest erfaring med hos barn. Vaksinen har i vitenskapelige studier vist å gi god immunrespons hos barn. Vaksinene tas i overarmen.

Les mer om vaksinene her

Hvem kan eller bør vaksineres?

Barn i alderen 5 til 11 (årskull 2016–2010, og de i årskull 2017 som har fylt 5 år), uten alvorlig grunnsykdom, kan vaksineres dersom de og foresatte ønsker det, med både 1 og 2 doser. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester. De som ønsker vaksine, kan velge om de vil ha 1 eller 2 doser. Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter første dose.

Barn i alderen 5 til 11 år med alvorlig grunnsykdom bør vaksineres. Selv om risiko for alvorlig koronasykdom for 5–11-åringer med alvorlig grunnsykdom er liten, kan barn som tilhører denne gruppen være sårbare og bør derfor vaksineres. For denne gruppen er det anbefalt 2 doser med 8–12 ukers intervall.

Barn og ungdom i alderen 12–15 kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker det. Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen. Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter dose 1.

Les mer om vaksineringstilbudet på Folkehelseinstituttets nettsider

Hva om barnet allerede har fått korona?

De som har hatt korona og ellers ville valgt 1 vaksinedose, trenger ikke vaksineres, da 1 vaksinedose tilsvarer beskyttelsen av gjennomgått korona.

De som har hatt korona og ellers ville valgt 2 vaksinedoser (eller burde vaksineres med 2 doser på grunn av underliggende sykdommer), trenger kun 1 vaksinedose siden gjennomgått sykdom tilsvarer 1 vaksinedose (så sant det har gått minst 3 uker mellom positiv test og vaksine)

Andre land kan ha strengere krav enn dette i forbindelse med innreise.

Bivirkninger

De aller fleste bivirkningene oppstår 1–2 dager etter vaksinasjon, er milde/moderate og går over etter noen dager. Noen vil ikke få noen bivirkninger. For noen vil symptomene kunne være tydeligere. Vanlige bivirkninger er smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Barn i alderen 5–11 år får oftere smerter på injeksjonsstedet, men litt sjeldnere bivirkninger som tretthet, muskelsmerter, feber, hodepine sammenlignet med ungdom og unge voksne.

Det kan forekomme allergiske reaksjoner hos enkelte (men alvorlige allergiske reaksjoner mot vaksiner er som regel sjeldne). Vaksinasjonspersonalet er godt kjent med tegn på allergiske reaksjoner, og har mulighet til å reagere raskt om nødvendig.

Betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) eller i hjerteposen (perikarditt) kan i sjeldne tilfeller oppstå etter vaksinasjon med mRNA-vaksine. Tilstanden oppstår først og fremst etter andre dose. Hvis dose 2 tas, vil et langt intervall mellom dose 1 og 2 redusere risikoen for denne bivirkningen. Vaksinerelatert myokarditt/perikarditt er som regel forbigående uten senvirkninger. Norske hjerteleger har vurdert at covid-19 kan gi mer alvorlig hjertepåvirkning hos enkelte, enn det som kan oppstå etter vaksinen. Det er viktig å oppsøke lege i etterkant av vaksinasjonen dersom en skulle oppleve kraftige eller langvarige symptomer i form av brystsmerter, tungpust, hjertebank og feber (vanligvis innen 1 uke etter vaksinasjonen).

Les mer om dette på Folkehelseinstituttets nettsider

Samtykke

Ved felles foreldreansvar må begge samtykke, og dette må gjøres for begge vaksinedoser. Link til samtykkeskjema for barn under 16

Det er viktig å snakke med barnet deres om valget rundt vaksinasjon. Snakk gjerne med fastlegen (eller eventuelt spesialisten) dersom dere har medisinske spørsmål utover det som besvares her eller på FHI sine nettsider.

Praktisk informasjon

På vaksinesenteret får dere også anledning til å snakke med vaksinatøren og stille spørsmål. Barnet som skal vaksineres og foresatte vil bli tatt imot av personal med erfaring i barnevaksinasjon. Det er rom for individuell samtale og vurdering.

Hovedregelen er at bare én av begge foresatte er med barnet på vaksinasjonssenteret (men det kan være unntak). Alle er oppfordret til å ikke møte på vaksinasjonssenteret hvis de har over 38 °C i feber eller luftveissymptomer.

Logg inn og bestill time elektronisk i Remin (krever BankID)