Lurer du på hvilken skole din adresse sogner til? 

I den digitale kartportalen ser du enkelt hvilken krets dere tilhører:

Se kart med skolegrenser

Forskrift om skoletilhørighet er vedtatt av kommunestyret 21.06.2017. Forskriften ble revidert 21.10.2020, og sist den 29.03.2023 ved at skolekretsene Kroer og Rustad ble slått sammen: Forskrift om skoletilhørighet

Skolestartere og elever som flytter til Ås kommune, meldes inn i skolen via kommunens elektroniske skjema:

Meld inn barn i Ås-skolen