Kart over grunnskoler i Ås
Kart over skolekretser i Ås
Kart alle barnehager og skoler i Ås
Forskrift om skoletilhørighet

Skolestartere og elever som flytter inn i kommunen, meldes inn i skolen via kommunens elektroniske skjema. Her melder du barnet ditt inn i Ås- skolen