Elektronisk innmelding

Innmeldingen gjøres elektronisk. Du sender én innmelding for hvert barn. 

Innmelding i skolen etter folkeregistrert adresse

Tildeling av skoleplass etter adresse

Det er ikke fritt skolevalg i Ås. Skoletilhørighet defineres ut fra elevens folkeregistrerte adresse. Veien eleven bor i bestemmer hvilken skole eleven skal meldes inn på. 

Oversikt over hvilke veier/ gater som sogner til hvilke skoler finnes i Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune. Her finner du også informasjon om hvordan du kan søke om skolebytte.