Vi oppfordrer til digital kontakt med NAV i Ås

Det aller meste kan gjøres digitalt, som å søke om økonomisk sosialhjelp, registrere seg som arbeidssøker eller søke om dagpenger.

  • Dialog med din veileder via Ditt NAV. Når du logger deg på, finner du opplysninger om saken din, og du kan ha en skriftlig dialog med NAV. Vi har også muligheten til å ha møter med deg på video eller telefon.
  • Du kan også søke om økonomisk sosialhjelp på nav.no. 
  • Utbetaling av livsoppholdsytelser har alltid førsteprioritet hos oss. 

På nav.no finner du mer informasjon om sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp.

Fysisk oppmøte og drop-in

Publikumsmottaket er den 27/3 -2024 åpent fra 9 -11.

For avtalte møter er det åpent mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

  • Vi svarer på telefon 55 55 33 33 mellom kl. 08.00-15.30.
  • Vi svarer på spørsmål om pensjon på telefon 55 55 33 34 mellom kl. 08.00-15.30
  • Vaktlelefonen betjenes i romjulen fra 10 - 14.
 

Kontaktinformasjon - saksbehandlere hos NAV Ås

TELEFONLISTE NAV ÅS
Vakttelefon: 477 94 409 (Telefonlisten er oppdatert 09.02.2023)
ARBEID/MARKED
Svein Hysestad412 81 882Permisjon
MarianneNilsen412 83 863Oppfølging arbeid Flyktning
Henrik H.Nilsson412 84 057Kvalifiseringsprogrammet
GeirJosefsen413 55 717Flyktningteamet
NEDSATT HELSE (AAP) / OPPFØLGING AV SYKEMELDTE
JennyFretheim459 17 562Nedsatt helse (AAP) dato:1-7 + 18-19
ElisabethBrynildsrud412 87 141Nedsatt helse (AAP) dato: 8-17
TrudePeslis920 20 942Nedsatt helse (AAP) dato: 20-31
MehwishAleem412 86 520Arbeidssøkere over 30, 1-15
ChristineG.Løkke940 53 428 Nedsatt helse(AAP) ungdom dato: 1-15
Thomas OKollen406 09 276Nedsatt helse (AAP) ungdom dato: 16-31
Marit Bigseth412 85 567Oppfølging av sykemeldte dato: 1-6, 9-13 og 15-18
EivindNordseth941 96 617Oppfølging av sykemeldte dato 8-9/14
Gerd R.Halvorsen412 84 655Oppfølging av sykemeldte  dato: 19-20, 27-31
Boligtildelingsutvalget/Pensjon/Fam.ytelser/
KimKjørnes412 85 045 Oppfølging av sykemeldte dato: 7-8, 21-26
Virksomhetsbasert sykefraværs oppfølging
SirenFadler955 52 784Arbeid med støtte
RobertGjestang960 01 641Jobbspesialist IPS
RÅD, VEILEDNING OG ØKONOMI
VeraFolde412 79 932Saks.beh./oppf.sosial dato: 2-10
TrondMathisen412 83 687Saks.beh./oppf.sosial dato: 1 + 21-31, 11-13
AugustinAloyseous406 17 412Saks.beh./oppf.sosial dato: 14-20
Hilde KræmerMoe412 77 553Økonomisk rådgiver 1-31
Mailin Dahl412 82 401Kordinerende tillitsperson rus
LeneHovland412 82 359Jobber 50 % til 31.03.2024
Heidi Døvik Saks.beh./oppf.sosial Ungdom/ Flyktningteamet
UzmaMalik412 86 747Saksbeh.+oppf. Dato 16-31 Ungdom
Prosjekt "jobbsjansen"
ÅsmundHerfoss482 56 250Arb.søkere over 30, 16-27
    
EgilHaugane413 92 851Markedskontakt. Tiltak. Arb.oppfølging flykning, sosial
Mari ToveStøylen412 80 934Utbetaling av sosialhjelp/ Forvaltningskontoer
BOSETTING OG OPPFØLGING AV FLYKTNINGER
MatthewMakenzi934 20 320Miljøarbeider
MarteAasen959 39 626Bosetting/ Flyktningkonsulent
    
AliAzadkhah955 57 684Flyktningkonsuulent
    
Camilla Kristiansen459 72 032Flyktningkonsulent
NataliiaZhytova459 72 645Flyktningkonsulent

Kvalifisering til arbeid

  • Kvalifiseringsprogrammet gjelder for personer mellom 18 og 67 år med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygd- eller arbeidsmarkedsloven.
  • Formålet med programmet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av et individuelt tilrettelagt program og tett oppfølging.

Les mer om kvalifiseringsprogrammet hos nav.no

Arbeidstrening

Målgruppen er personer med liten tilknytning til arbeidsmarkedet. Det kan dreie seg om mennesker som ikke har vært i arbeid på mange år, og som har behov for en utprøving gjennom en forsiktig tilnærming til arbeidslivet.
 
Målet med arbeidstrening er økt livskvalitet, erfaring, inkludering eller evt. en avklaring av hvorvidt eller i hvor stor grad de er i stand til å jobbe. Arbeidstrening skal i hvert enkelt tilfelle tilpasses jobbsøkerens individuelle behov ut fra personens muligheter på arbeidsmarkedet.
Du finner mer informasjon hos nav.no - Arbeidstrening.

Søke om sosialhjelp digitalt

Du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.
 
For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge deg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger.
Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Kontaktsenter på telefonnummer 55 55 33 33 og få veiledning over telefon.
 
Hvis du av ulike årsaker ikke kan benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan du fortsatt bruke papirsøknaden.

Les mer og se en informasjonsvideo om hvordan du søker om sosialhjelp på nav.no

Illustrasjonsfoto: NAV
Illustrasjonsfoto: NAV

Nav Ås for bedrifter - Arbeidsgiverdøren

Har din bedrift behov for å rekruttere eller ønsker å ta sosialt ansvar ved å inkludere mennesker som står utenfor arbeidslivet?

Rekruttering og arbeidspraksis

Ansettelse eller midlertidig ansettelse

NAV Ås bistår kostnadsfritt med å rekruttere kandidater til ansettelser eller midlertidige ansettelser. Vi søker opp aktuelle arbeidssøkere med riktig kompetanse, avklarer motivasjon og at de er disponible, og foreslår deretter et avtalt antall kandidater for arbeidsgiver.

Vi har mange tilskudds- og støtteordninger som vi tilpasser jobbsøkerens individuelle behov ut fra hans/hennes muligheter på arbeidsmarkedet.

Arbeidspraksis

Det å bidra med en praksisplass innebærer ingen lønnskostnad eller ansettelsesplikt for den enkelte bedrift. Dette er en treningsarena som har stor betydning for arbeidstakeren, som får oppdatert sin kompetanse, får nye referanser og nye muligheter på arbeidsmarkedet. Det er også en fin mulighet for arbeidsgiver til å prøve ut om arbeidstakeren kan være aktuell for eventuell ansettelse.

En praksis skal i hvert enkelt tilfelle tilpasses jobbsøkerens individuelle behov ut fra personens muligheter på arbeidsmarkedet. Du finner mer informasjon om arbeidstrening her.