Hva er dagtilbudet

Vår målsetting er å gi våre brukere gode opplevelser og glede i hverdagen.  Vi samler på fine øyeblikk og ønsker at Dagtilbudet skal være et sted hvor det er høyt under taket og hyggelig å være.  Her er det mulig å trene på det du ønsker å bli bedre på, og evt. lære nye ferdigheter.
 
Omgivelsene gjør noe med oss, - å ha det vakkert og trivelig er viktig for å ha det bra.
Alle rommene har sitt eget innhold og hensikt, - alt har en mening og henger sammen med noe annet. Som i livet for øvrig…

Hvem kan benyttes seg av tilbudet?

Det er flere måter å benytte seg av Dagtilbudet på:
 
  • Få tjenester ved Dagtilbudet: For deg som bor i Ås kommune og har en funksjonshemning og/eller har behov for sansestimulering
  • Låne sanserom: For deg som bor i Ås kommune og har egen hjelper/ ikke trenger hjelp
  • Leie sanserom: For deg som bor utenfor kommunen
  • EST: Etterskoletilbud for elever ved ungdomsskolen som trenger tilsyn etter skoletid

ESTU - Etterskoletidsordning for ungdom

Målsetting:

Vårt mål er å gi ungdommene et trygt, forutsigbart, godt og hyggelig sted å være etter skoletid. Her skal vi tilrettelegge for aktiviteter og sosialt samvær, - og sørge for at den enkelte kan være med å bestemme hva han vil gjøre.

 

Målgruppe:

ESTU er for ungdommer i ungdomsskolen/vgs. Målgruppen bor sammen med yrkesaktive foresatte og har behov for tilsyn/aktivitet etter skoletid og frem til foresatte kommer hjem fra arbeid.

 

Åpningstider:

Tilbudet er et etter skoletilbud som holder åpent på hverdager fra skoleslutt til kl. 17.00. Vi har også åpent 0800-1700 i skolens høst-, vinter-, og sommerferie bortsett fra uke 28, 29 og 30. Det er mulig å benytte seg av ESTU enkelte dager i skolens ferier hvor vi ikke har stengt. Tilbudet er stengt julaften, nyttårsaften, romjula og påskeferien samt 2-3 planleggingsdager. Planleggingsdagene samkjøres med Ås-skolenes fridager og legges til januar og august.

 

Transport/Overgang skole/ESTU: 

Ungdommer som trenger tilsyn og som benytter seg av et kommunalt tilbud tilsvarende SFO, kan få skyss til dette tilbudet med unntak av skoleferier og fridager. Disse dagene må foreldre selv besørge transport.Det er viktig at foresatte i god tid før oppstart gir beskjed til aktuell skole om korrekt adresse mtp.transport. Riktig adresse er: Ås kommunale Dagtilbud, Moervn. 10, Inngang syd, 1.etg. grønn dør.

 

Organisering:

ESTU holder til på Bjørnebekk,  i samme lokaler som Dagtilbud for personer med funksjonshemning og er tilknyttet Helse og sosialetaten i Ås kommune.

Personale: Det er de samme voksne som jobber på ESTU som på Dagtilbudet. Det betyr få mennesker å forholde seg til, - og at det er håndplukkede, hyggelige og dyktige mennesker!
 

Mat:

Ta med matpakke. Av og til lager vi noe godt, - det er derfor viktig at vi får beskjed om evt. matallergi/intoleranse.

 

Betaling: Betaling etter gjeldene SFO-satser bortsett fra enkelt dager som koster kr. 200,- pr. dag. Hel plass er 5 dager, halv plass er 3 dager. (Dette gjelder også i skolens ferier).  Det sendes regning etterskuddsvis hver måned. Det betales for 11 måneder per år.

 

Søknadsbehandling:

Nye søknader skal fortrinnsvis være inne innen 1. mars samme år og sendes på eget søknadsskjema til Forvaltningen, Pb. 195, 1431 Ås.

 
Søknadsskjema finnes her. (DOC) (PDF)
 

Oppsigelse/endring av tilbud: Oppsigelse av plass/endring av tilbud skal skje med minimum 1 måneds varsel, med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Varselet skal være skriftlig og sendes enhetsleder av Dagtilbudet med kopi til forvaltningen.

 
Vi ønsker selvfølgelig å levere gode tjenester og vil gjerne ha tilbakemeldinger om det er noe som kan forbedres.