Oversikt over saker som ble behandlet på dette møtet finnes nedenfor.