Hva er HAV?

HAV er et kunst- og formidlingsprosjekt som legger til rette for at mennesker med ulik kulturbakgrunn kan bli bedre kjent med hverandre gjennom gode kulturopplevelser.
HAVs intensjon er å bli en sosial møteplass for kunst- og kulturopplevelser,  kunnskapsformidling, dialog og forbrødring mellom ulike kulturer.
 
I løpet av året skal det gjennomføres 3-4 HAV-arrangementer med høyt kunstfaglig nivå i Ås.
 
Se datoer for neste arrangement under  Aktuelt og arrangementer på denne siden.
 
Alle er hjertelig velkommen til arrangementene.

What is HAV - in English

HAV is an arts and communication project that facilitates people with different cultural backgrounds can become better acquainted with each other through good cultural experiences.
 
 HAV´s intention is to become a social meeting place for arts and cultural experiences, knowledge dissemination, dialogue and fraternity between different cultures.  
 
During the year there will be held 3-4 HAV event with high artistic level in Ås. See dates for next arrangemetn under News and Events on this page.
 
Everyone is welcome to the events.