Vi oppfordrer til digital kontakt med NAV i Ås

Det aller meste kan gjøres digitalt, som å søke om økonomisk sosialhjelp, registrere seg som arbeidssøker eller søke om dagpenger.

  • Dialog med din veileder via Ditt NAV. Når du logger deg på, finner du opplysninger om saken din, og du kan ha en skriftlig dialog med NAV. Vi har også muligheten til å ha møter med deg på video eller telefon.
  • Du kan også søke om økonomisk sosialhjelp på nav.no. 
  • Utbetaling av livsoppholdsytelser har alltid førsteprioritet hos oss. 

På nav.no finner du mer informasjon om sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp.

Fysisk oppmøte og drop-in

Publikumsmottaket er den 27/3 -2024 åpent fra 9 -11.

For avtalte møter er det åpent mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

  • Vi svarer på telefon 55 55 33 33 mellom kl. 08.00-15.30.
  • Vi svarer på spørsmål om pensjon på telefon 55 55 33 34 mellom kl. 08.00-15.30
  • Vaktlelefonen betjenes i romjulen fra 10 - 14.
 

Kontaktinformasjon - saksbehandlere hos NAV Ås

TELEFONLISTE NAV ÅS
Vakttelefon: 477 94 409 (Telefonlisten er oppdatert 11.06.2024)
ARBEID/MARKED
Svein  Hysestad 412 81 882 Markedskontakt Team Follo
Marianne Nilsen 412 83 863 Oppfølging arbeidssøkere over 30 år 16 - 31 
Henrik H. Nilsson 412 84 057 Kvalifiseringsprogrammet
Geir Josefsen 413 55 717 Flyktningteamet

NEDSATT HELSE (AAP) / OPPFØLGING AV SYKEMELDTE

 
Jenny Fretheim 459 17 562 Nedsatt helse (AAP) dato:1-7 + 18-19
Elisabeth Brynildsrud 412 87 141 Nedsatt helse (AAP) dato: 8-17
Mari L Bakken 94976136 AAP
Trude Peslis 920 20 942 Nedsatt helse (AAP) dato: 20-31
Mehwish Aleem 412 86 520 Arbeidssøkere over 30, 1-15
Christine G.Løkke 940 53 428  Nedsatt helse(AAP) ungdom dato: 1-15
Thomas O Kollen 406 09 276 Nedsatt helse (AAP) ungdom dato: 16-31
Marit  Bigseth 412 85 567

Oppfølging av sykemeldte dato: 1-6, 9-13 og 15-18

Silje  Ellingsen 96019 263 SYFO 15-23
Eivind Nordseth 941 96 617 Oppfølging av sykemeldte dato 8-9/14
Gerd R. Halvorsen 412 84 655 Oppfølging av sykemeldte  dato: 19-20, 27-31
Boligtildelingsutvalget/Pensjon/Fam.ytelser/
Kim Kjørnes 412 85 045  Oppfølging av sykemeldte dato: 7-8, 21-26
Virksomhetsbasert sykefraværs oppfølging
Siren Fadler 955 52 784 Arbeid med støtte
Robert Gjestang 960 01 641 Jobbspesialist IPS
RÅD, VEILEDNING OG ØKONOMI
Vera Folde 412 79 932 Saks.beh./oppf.sosial dato: 2-10
Trond Mathisen 412 83 687 Saks.beh./oppf.sosial dato: 1 + 21-31, 11-13
Augustin Aloyseous 406 17 412 Saks.beh./oppf.sosial dato: 14-20
Morten Aasli 941 83 649 Økonomisk rådgiver
Mailin  Dahl 412 82 401 Kordinerende tillitsperson rus
Lene Hovland 412 82 359 Ungdom prosjekt+sosial 1-5
Heidi  Døvik   Saks.beh./oppf.sosial Ungdom 16-31
Uzma Malik 412 86 747 Saksbeh.+oppf. Dato 16-31 Ungdom
Prosjekt "jobbsjansen"
       
Egil Haugane 413 92 851 Markedskontakt. Tiltak. Arb.oppfølging flykning, sosial
Mari Tove Støylen 412 80 934 Utbetaling av sosialhjelp/ Forvaltningskontoer
BOSETTING OG OPPFØLGING AV FLYKTNINGER
Matthew Makenzi 934 20 320 Miljøarbeider
Marte Aasen 959 39 626 Bosetting/ Flyktningkonsulent
       
Ali Azadkhah 955 57 684 Programrådgiver
Evgenii Tribuhovski 909114863 Programrådgiver
Camilla  Kristiansen 459 72 032 Flyktningkonsulent
Nataliia Zhytova 459 72 645 Programrådgiver

Kvalifisering til arbeid

  • Kvalifiseringsprogrammet gjelder for personer mellom 18 og 67 år med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygd- eller arbeidsmarkedsloven.
  • Formålet med programmet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av et individuelt tilrettelagt program og tett oppfølging.

Les mer om kvalifiseringsprogrammet hos nav.no

Arbeidstrening

Målgruppen er personer med liten tilknytning til arbeidsmarkedet. Det kan dreie seg om mennesker som ikke har vært i arbeid på mange år, og som har behov for en utprøving gjennom en forsiktig tilnærming til arbeidslivet.
 
Målet med arbeidstrening er økt livskvalitet, erfaring, inkludering eller evt. en avklaring av hvorvidt eller i hvor stor grad de er i stand til å jobbe. Arbeidstrening skal i hvert enkelt tilfelle tilpasses jobbsøkerens individuelle behov ut fra personens muligheter på arbeidsmarkedet.
Du finner mer informasjon hos nav.no - Arbeidstrening.

Søke om sosialhjelp digitalt

Du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.
 
For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge deg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger.
Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Kontaktsenter på telefonnummer 55 55 33 33 og få veiledning over telefon.
 
Hvis du av ulike årsaker ikke kan benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan du fortsatt bruke papirsøknaden.

Les mer og se en informasjonsvideo om hvordan du søker om sosialhjelp på nav.no

Illustrasjonsfoto: NAV
Illustrasjonsfoto: NAV

Nav Ås for bedrifter - Arbeidsgiverdøren

Har din bedrift behov for å rekruttere eller ønsker å ta sosialt ansvar ved å inkludere mennesker som står utenfor arbeidslivet?

Rekruttering og arbeidspraksis

Ansettelse eller midlertidig ansettelse

NAV Ås bistår kostnadsfritt med å rekruttere kandidater til ansettelser eller midlertidige ansettelser. Vi søker opp aktuelle arbeidssøkere med riktig kompetanse, avklarer motivasjon og at de er disponible, og foreslår deretter et avtalt antall kandidater for arbeidsgiver.

Vi har mange tilskudds- og støtteordninger som vi tilpasser jobbsøkerens individuelle behov ut fra hans/hennes muligheter på arbeidsmarkedet.

Arbeidspraksis

Det å bidra med en praksisplass innebærer ingen lønnskostnad eller ansettelsesplikt for den enkelte bedrift. Dette er en treningsarena som har stor betydning for arbeidstakeren, som får oppdatert sin kompetanse, får nye referanser og nye muligheter på arbeidsmarkedet. Det er også en fin mulighet for arbeidsgiver til å prøve ut om arbeidstakeren kan være aktuell for eventuell ansettelse.

En praksis skal i hvert enkelt tilfelle tilpasses jobbsøkerens individuelle behov ut fra personens muligheter på arbeidsmarkedet. Du finner mer informasjon om arbeidstrening her.