Follo Ren

Follo Ren 
 
Oversikt over gjenvinningsstasjoner og åpningstider
Spørsmål om henting av søppel
Endring av beholderstørrelse og eksisterende abonnement
 
Follo Ren har en egen App "Tømmevarsling" som du kan lese mer om her.
 
Registrer nytt abonnement for å få midlertidig brukstillatelse. Dette er et krav for å få renovasjonsavtale.