To ganger i året, i januar og i juni, tester Sivilforsvaret varslingsanleggene (flyalarmene), for å sjekke at de virker og for å reparere de som er defekte.

Informasjonen under er på norsk og engelsk. I tillegg er informasjonen oversatt til en rekke språk. Disse finner du i listen nederst. Målet er at flest mulig skal være klar over når signaltesten gjennomføres. Del gjerne informasjonen med personer som kan ha behov for å vite at dette kun er en test. 

Sivilforsvaret tester flyalarmene onsdag 11. januar

Onsdag 11. januar klokken 12.00 tester de varselet «Viktig melding – søk informasjon», i alle kommuner som har varslingsanlegg.

Signalet

Signalet blir sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Flyalarmene

Norge har 1.250 flyalarmer rundt om i landet, som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, og signalene kan høres av cirka halvparten av befolkningen. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fredstid og i krig.

Engelsk - The Civil Defence will test air raid sirens on 11 January

The Norwegian Civil Defence tests its public warning system (air raid sirens) twice a year, in January and in June, to check that the system is working and repair faulty equipment.

On Wednesday 11 January at 12.00, the signal ‘Important message – seek information’ will be tested in all municipalities equipped with such a warning system.

The signal

The siren will sound in three series with one minute of silence between series. This signal means that you should seek information from, for example, radio, television, newspapers, official websites and social media.

Air raid sirens

Norway has 1,250 such air raid sirens with which to warn the population in the event of imminent danger. Most of these warning systems are located in towns and cities, and about half the population of Norway will be able to hear the sirens.