Medvirkning og dialog

Det vil i perioden mars til juni 2024 arrangeres ulike medvirkningsprosesser med innbyggere, lag og foreninger, brukere, ansatte og de folkevalgte.

Opptakt 14. mars i Ås kulturhus

Torsdag 14. mars kl. 18:00 – 21:00 inviterer ordfører og kultursjef til et oppstartsarrangement i Ås kulturhus kalt «Opptakt». Her får du høre om arbeidet som skal gjøres, du kan lære noe og bli inspirert og ikke minst – la din stemme bli hørt.   

Det blir bidrag fra:  

  • Lillestrøm kommune som ble kåret til Norges kulturkommune i 2023, og som nylig har vedtatt en ny kulturstrategi 
  • Asker kulturråd som er en paraplyorganisasjon for kulturlivet i Asker kommune 
  • Rodeo Arkitekter som jobber med kulturens rolle i steds- og byutvikling  

Det blir flere muligheter i løpet av arrangementet til å komme med innspill til temaplan kultur. 

På grunn av servering og planlegging av arrangementet vil vi gjerne vite om du kommer 
meld deg på Opptakt her

Fremdriftsplan

Når

Milepæl

31.1.2024 

Mandatsak er behandlet i rådene samt hovedutvalg for oppvekst og kultur, og vedtatt i formannskapet 

15.6.2024

 

Det er gjennomført dialog- og medvirkningsmøter med innbyggere, aktuelle brukergrupper og internt i kommunen 

15.6.2024 

Kunnskapsgrunnlaget er presentert rådene, hovedutvalg for oppvekst og kultur samt formannskapet for innspill  

4.9.2024 

Det er gjennomført workshop med rådene og hovedutvalgene om innsatsområder og strategier  

9.10.2024 

Temaplan for kultur er førstegangsbehandlet og sendt på offentlig høring (høringsperiode minimum 6 uker) 

20.12.2024 

Det er gjennomført høringsmøter i høringsperioden 

31.1.2025 

Høringsuttalelsene er oppsummert og kommunedirektøren har gjort sin vurdering av hva som innarbeides i endelig versjon av temaplanen 

31.3.2025 

Temaplan for kultur er andregangsbehandlet og vedtatt