Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A ALedere i Ås kommune
Navn Tittel Telefon Mobil
Marianne Selvik Biblioteksjef 64 96 23 71
Arve Bekkevard Byggesak- og geodatasjef 64 96 24 31 909 60 389
Gro K. Svendstad Enhetsleder Moer sykehjem 64 96 25 01
Marion Larsen Enhetsleder Moertunet 64 96 25 02
Heidi I. Bordi Enhetsleder barnevern 959 51 931
Wenche Kristiseter Enhetsleder boliger voksne 959 39 696
Linn Reppe Enhetsleder eiendom 474 16 879
Kim B. Christophersen Enhetsleder forebyggende helsetjenester 466 45 657
Gry Mathisen Enhetsleder forvaltning 64 96 25 05 474 66 722
Ståle Martinsen Enhetsleder helsedrift 64 96 25 74
Ingeborg Siggerud Enhetsleder hjemmebaserte tjenester 64 96 25 04
Kari Ørsal Vigstad Enhetsleder innsats og koordinering 92 83 80 16
. Vakant Enhetsleder kommunalteknisk 64 96 24 22
Ellen Sibe Kråkenes Enhetsleder kultur-idrett og frivillighet 482 40 604
Anders Moberg Enhetsleder kulturskole 908 80 430
Pål Ronny Bråthen Enhetsleder mestring og koordinering 482 64 847
Monika Kjexrud Wilberg Enhetsleder rus og psykisk helse 64 96 25 61
Helene Steen Dalby Enhetsleder Ås fastlegekontor 918 27 870
Wenche Vedhugnes HR-sjef 64 96 20 61
Tove Kreppen Jørgensen Kommunalsjef helse og mestring 909 43 418
Per Korsvik Kommunalsjef oppvekst og opplæring 92 45 16 84
Nils Erik Pedersen Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 64 96 24 01
Tom-Arne Tørfoss Kommunedirektør 92013827
Lars Martin Julseth Landbrukssjef 64 96 20 81
Helga Tilley Leder PPS 64 96 21 31
Trine Tønnessen Heir Rektor Brønnerud skole 64 96 42 02
Dag Rune Sæthre Rektor Kroer skole 64 96 28 01
Erik Viktor Wedde Rektor Nordby skole 64 96 44 01
Gunhild Bondevik Størseth Rektor Nordbytun ungdomsskole 64 96 44 51
Catarina Selbekk Rektor Rustad skole 920 45 372
Cathrine von Porat Rektor Sjøskogen skole 64 97 42 51
Olav-Helge Karlsen Rektor Solberg skole 64 96 28 21
Aayed Sami Soltani Rektor Ås læringssenter 64 96 21 51
Grethe Iren Heen Rektor Ås ungdomsskole 64 96 26 02
Håvard Fosstuen Rektor Åsgård skole og SFO 977 14 231
Anette Skaslien Styrer Frydenhaug barnehage 64 96 26 61
Lene Øie Svendby Styrer Nordby barnehage 932 43 603
Cecilie Kolstad Styrer Solbergtunet barnehage 64 96 28 31
Linda Davidsen Styrer Søråsteigen barnehage og avdeling Rustadskogen 64 96 27 01
Nina Solli Wiik Styrer Tunveien barnehage 932 43 603
Solveig Kvarum Styrer Vinterbro barnehage 64 97 42 91
Randi Falao Virksomhetsleder NAV 997 96 427
Monica Berge-Tukh Virksomhetsleder barn, unge og familie 977 16 050
Jeanette Schou Virksomhetsleder barnehage 950 50 538
Vibeke Aaser Grønli Virksomhetsleder grunnskole 979 50 098
Heidi Eek Guttormsen Virksomhetsleder hjemmeboende 908 40 316
Alexander Krohg Plur Virksomhetsleder kultur og fritid 970 12 628
Ellen Grepperud Virksomhetsleder samfunnsutvikling og enhetsleder plan-miljø og næring 64 96 20 71
Sissel Ruud-Hansen Virksomhetsleder sykehjem og boliger 938 87 797
Anette Bjerke Virksomhetsleder teknikk og fungerende enhetsleder kommunalteknikk 930 16 206
Emil Schmidt Økonomisjef 64 96 20 31