Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A ALedere i Ås kommune
Navn Tittel Telefon Mobil
Ellen Grepperud Virksomhetsleder kultur, samfunn og teknikk 994 42 252
Monica Berge-Tukh Virksomhetsleder barn, unge og familie 977 16 050
Heidi I. Bordi Enhetsleder barnevern 959 51 931
Tom-Arne Tørfoss Kommunedirektør 920 13 827
Kim B. Christophersen Enhetsleder forebyggende helsetjenester 466 45 657
Randi Falao Virksomhetsleder NAV 997 96 427
Håvard Fosstuen Rektor Åsgård skole og SFO 977 14 231
Vibeke Aaser Grønli Virksomhetsleder grunnskole 979 50 098
Heidi Eek Guttormsen Virksomhetsleder helse og mestring 908 40 316
Stina Stenmarck Enhetsleder boliger voksne 920 85 935
Anne Heen Styrer Vinterbro barnehage 981 53 622
Anders Moberg Rektor Ås kulturskole 908 80 430
Kim Stian Gjerdinge Bakke Kultursjef 414 34 101
Linn Reppe Virksomhetsleder eiendom 474 16 879
Jeanette Schou Virksomhetsleder barnehage 950 50 538
Catarina Selbekk Rektor Rustad skole 920 45 372
Agnar Nikolaysen Leder PPS 904 74 311
Trygve Sørbø Kvarme Enhetsleder kommunalteknikk 975 13 254
Kari Ørsal Vigstad Enhetsleder innsats og koordinering 989 03 581
Therese Talmo-Rønn Kommunikasjonssjef 452 12 968
Silje Kjenseth-Wynter Leder Attraktive Ås 938 82 720
Stein Evensen Assisterende kommunedirektør 926 26 218
Helene Steen Dalby Enhetsleder Ås kommunale fastlegekontor 64 96 20 00
Anne Birgitte Wangensteen HR- og organisasjonssjef 64 96 20 00 918 14 510
Emil Schmidt Økonomisjef 64 96 20 31
Arne Ivar Sletnes Landbrukssjef ved Follo landbrukskontor 64 96 20 81 997 41 422
Sayed Sami Soltani Rektor Ås læringssenter 64 96 21 51
Marianne Selvik Biblioteksjef 64 96 23 71
Arve Bekkevard Enhetsleder byggesak- og geodata 64 96 24 31 909 60 389
Gro K. Svendstad Enhetsleder Moer helsehus 64 96 25 01
Marion Larsen Enhetsleder Moertunet 64 96 25 02
Ingeborg Siggerud Enhetsleder hjemmebaserte tjenester 64 96 25 04
Gry Mathisen Enhetsleder forvaltning 64 96 25 05 474 66 722
Ståle Martinsen Enhetsleder helsedrift 64 96 25 08
Tone Anett Dahlsrud Rektor Ås ungdomsskole 64 96 26 02
Anette Skaslien Styrer Frydenhaug barnehage 64 96 26 61
Linda Davidsen Styrer Søråsteigen barnehage og avdeling Rustadskogen 64 96 27 01
Lene Øye Svendby Styrer Nordby barnehage 64 96 27 11
Nina Solli Wiik Styrer Tunveien barnehage med avdeling Sagalund 64 96 27 41 938 29 146
Olav-Helge Karlsen Rektor Solberg skole 64 96 28 21
Cecilie Kolstad Styrer Solbergtunet barnehage 64 96 28 31 402 42 668
Trine Tønnessen Heir Rektor Brønnerud skole 64 96 42 02
Erik Viktor Wedde Rektor Nordby skole 64 96 44 01
Grethe Iren Heen Rektor Nordbytun ungdomsskole 64 96 44 51
Cathrine von Porat Rektor Sjøskogen skole 64 97 42 51