Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A ALedere i Ås kommune
Navn Tittel Telefon Mobil
Monica Berge-Tukh Virksomhetsleder barn, unge og familie 977 16 050
Heidi I. Bordi Enhetsleder barnevern 959 51 931
Pål Ronny Bråthen Enhetsleder mestring og koordinering 457 29 655
Tom-Arne Tørfoss Kommunedirektør 920 13 827
Kim B. Christophersen Enhetsleder forebyggende helsetjenester 466 45 657
Randi Falao Virksomhetsleder NAV 997 96 427
Håvard Fosstuen Rektor Åsgård skole og SFO 977 14 231
Vibeke Aaser Grønli Virksomhetsleder grunnskole 979 50 098
Heidi Eek Guttormsen Virksomhetsleder hjemmeboende 908 40 316
Ellen Sibe Kråkenes Enhetsleder kultur, idrett og frivillighet 482 40 604
Anne Heen Styrer Vinterbro barnehage 981 53 622
Anders Moberg Rektor Ås kulturskole 908 80 430
Alexander Krohg Plur Kultursjef 970 12 628
Linn Reppe Virksomhetsleder eiendom 474 16 879
Sissel Ruud-Hansen Virksomhetsleder sykehjem og boliger 938 87 797
Jeanette Schou Virksomhetsleder barnehage 950 50 538
Catarina Selbekk Rektor Rustad skole 920 45 372
Nina Solli Wiik Styrer Tunveien barnehage med avdeling Sagalund 938 29 146
Cecilie Kolstad Styrer Nordby barnehage 402 42 668
Kari Ørsal Vigstad Enhetsleder innsats og koordinering 989 03 581
Therese Talmo-Rønn Kommunikasjonssjef 452 12 968
Silje Kjenseth-Wynter Leder Attraktive Ås 938 82 720
Helene Steen Dalby Enhetsleder Ås fastlegekontor 64 96 20 00
Emil Schmidt Økonomisjef 64 96 20 31
Wenche Vedhugnes HR-sjef 64 96 20 61
Ellen Grepperud Virksomhetsleder kultur, samfunn og teknikk 64 96 20 71
Tor Arne Sletnes Landbrukssjef ved Follo landbrukskontor 64 96 20 81 997 41 422
Helga Tilley Leder PPS 64 96 21 31
Sayed Sami Soltani Rektor Ås læringssenter 64 96 21 51
Stina Stenmarck Enhetsleder boliger voksne 64 96 22 91 920 85 935
Marianne Selvik Biblioteksjef 64 96 23 71
Trygve Sørbø Kvarme Enhetsleder kommunalteknikk 64 96 24 22 975 13 254
Arve Bekkevard Enhetsleder byggesak- og geodata 64 96 24 31 909 60 389
Gro K. Svendstad Enhetsleder Moer helsehus 64 96 25 01
Marion Larsen Enhetsleder Moertunet 64 96 25 02
Ingeborg Siggerud Enhetsleder hjemmebaserte tjenester 64 96 25 04
Gry Mathisen Enhetsleder forvaltning 64 96 25 05 474 66 722
Ståle Martinsen Enhetsleder helsedrift 64 96 25 74
Tone Anett Dahlsrud Rektor Ås ungdomsskole 64 96 26 02
Lene Øye Svendby Styrer Frydenhaug barnehage 64 96 26 61 932 43 603
Linda Davidsen Styrer Søråsteigen barnehage og avdeling Rustadskogen 64 96 27 01
Håvard Fosstuen Rektor Kroer skole 64 96 28 01 977 14 231
Olav-Helge Karlsen Rektor Solberg skole 64 96 28 21
Cecilie Kolstad Styrer Solbergtunet barnehage 64 96 28 31 402 42 668
Trine Tønnessen Heir Rektor Brønnerud skole 64 96 42 02
Erik Viktor Wedde Rektor Nordby skole 64 96 44 01
Grethe Iren Heen Rektor Nordbytun ungdomsskole 64 96 44 51
Cathrine von Porat Rektor Sjøskogen skole 64 97 42 51