Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Gry Mathisen

Enhetsleder forvaltning

Telefon: 64 96 25 05
Mobil: 474 66 722

Hjemmeboende
post@as.kommune.noLedere i Ås kommune
Navn Tittel Telefon Mobil

Barn, unge og familier

Heidi I. Bordi Enhetsleder barnevern 959 51 931
Helga Tilley Leder PPS 64 96 21 31
Kari Ørsal Vigstad Enhetsleder innsats og koordinering 98 90 35 81
Kim B. Christophersen Enhetsleder forebyggende helsetjenester 466 45 657
Monica Berge-Tukh Virksomhetsleder barn, unge og familie 977 16 050

Barnehage

Anette Skaslien Styrer Frydenhaug barnehage 64 96 26 61
Cecilie Kolstad Styrer Solbergtunet barnehage 64 96 28 31
Jeanette Schou Virksomhetsleder barnehage 950 50 538
Lene Øie Svendby Styrer Nordby barnehage 932 43 603
Linda Davidsen Styrer Søråsteigen barnehage og avdeling Rustadskogen 64 96 27 01
Nina Solli Wiik Styrer Tunveien barnehage 932 43 603
Solveig Kvarum Styrer Vinterbro barnehage 64 97 42 91

Follo landbrukskontor

Lars Martin Julseth Landbrukssjef 64 96 20 81

Grunnskole

Catarina Selbekk Rektor Rustad skole 920 45 372
Cathrine von Porat Rektor Sjøskogen skole 64 97 42 51
Dag Rune Sæthre Rektor Kroer skole 64 96 28 01
Erik Viktor Wedde Rektor Nordby skole 64 96 44 01
Grethe Iren Heen Rektor Ås ungdomsskole 64 96 26 02
Gunhild Bondevik Størseth Rektor Nordbytun ungdomsskole 64 96 44 51
Håvard Fosstuen Rektor Åsgård skole og SFO 977 14 231
Olav-Helge Karlsen Rektor Solberg skole 64 96 28 21
Trine Tønnessen Heir Rektor Brønnerud skole 64 96 42 02
Vibeke Aaser Grønli Virksomhetsleder grunnskole 979 50 098

Helse og mestring

Aayed Sami Soltani Rektor Ås læringssenter 64 96 21 51
Helene Steen Dalby Enhetsleder Ås fastlegekontor 918 27 870

Hjemmeboende

Gry Mathisen Enhetsleder forvaltning 64 96 25 05 474 66 722
Heidi Eek Guttormsen Virksomhetsleder hjemmeboende 908 40 316
Ingeborg Siggerud Enhetsleder hjemmebaserte tjenester 64 96 25 04
Monika Kjexrud Wilberg Enhetsleder rus og psykisk helse 64 96 25 61
Pål Ronny Bråthen Enhetsleder mestring og koordinering 482 64 847
Ståle Martinsen Enhetsleder helsedrift 64 96 25 74

Kommunedirektør gruppen

Nils Erik Pedersen Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 64 96 24 01
Per Korsvik Kommunalsjef oppvekst og opplæring 92 45 16 84
Tom-Arne Tørfoss Kommunedirektør 92013827
Tove Kreppen Jørgensen Kommunalsjef helse og mestring 909 43 418

Kultur og fritid

Alexander Krohg Plur Virksomhetsleder kultur og fritid 970 12 628
Anders Moberg Enhetsleder kulturskole 908 80 430
Ellen Sibe Kråkenes Enhetsleder kultur-idrett og frivillighet 482 40 604
Marianne Selvik Biblioteksjef 64 96 23 71

NAV Ås

Randi Falao Virksomhetsleder NAV 997 96 427

Organisasjon og fellestjeneste

Emil Schmidt Økonomisjef 64 96 20 31
Wenche Vedhugnes HR-sjef 64 96 20 61

Samfunnsutvikling

Arve Bekkevard Byggesak- og geodatasjef 64 96 24 31 909 60 389
Ellen Grepperud Virksomhetsleder samfunnsutvikling og enhetsleder plan-miljø og næring 64 96 20 71

Sykehjem og boliger

Gro K. Svendstad Enhetsleder Moer sykehjem 64 96 25 01
Marion Larsen Enhetsleder Moertunet 64 96 25 02
Sissel Ruud-Hansen Virksomhetsleder sykehjem og boliger 938 87 797
Wenche Kristiseter Enhetsleder boliger voksne 959 39 696

Teknikk

. Vakant Enhetsleder kommunalteknisk 64 96 24 22
Anette Bjerke Virksomhetsleder teknikk og fungerende enhetsleder kommunalteknikk 930 16 206
Linn Reppe Enhetsleder eiendom 474 16 879