Oversikt over saker som ble behandlet i dette møtet finnes nedenfor.

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 27.01.2022 kl. 18:00 - Fjernmøte i Teams. Åpent for publikum på kommune-TV.
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/22 Oppdeling av Viken: Høringsuttalelse fra Ås kommune