Oversikt over saker som ble behandlet i dette møtet finnes nedenfor.