Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Politisk oppnevnt utvalg for Kinnsåsen

Publisert , Oppdatert 03. november 2022
Kinnsåsen fra utsiden på sommeren

I kommunestyret 23. mars 2022 ble det vedtatt å nedsette et utvalg for å utrede alternativer for fremtidig drift og utvikling av Kinnsåsen.

Her finner du informasjon om møtested, tidspunkt og aktuelle sakspapirer for utvalget.

 

Medlemmer

Utvalget består av:

 • Emilie Åm, leder (Ap)
 • Kjetil Barfelt (FrP)
 • Gisle Bjørneby (Sp)
 • Kristine Lien Skog (SV)
 • Zara Berg (H)
 • Morten Anker (R)

Møte i politisk oppnevnt utvalg for Kinnsåsen 7. november

Tid: 7. november kl. 16:00-17:30.
Sted: Møtet holdes i 2. etasje i Ås rådhus

Disse er innkalt:

 • Emilie Åm (Ap)
 • Kjetil Barfelt (FrP)
 • Gisle Bjørneby (Sp)
 • Kristine Lien Skog (SV)
 • Zara Berg (H)
 • Morten Anker (R)
 • Grethe Jonsen – fra administrasjonen

Saksliste:

 1. Politisk sak om konsept og venneforening for Kinnsåsen - Gjennomgang og innspill (Grethe)
 2. Eventuelt (Emilie)

Møtedokumenter:

Hovedmålsetning for Kinnsåsen og etablering av venneforeningen "Kinnsåsens venner"

Møte i politisk oppnevnt utvalg for Kinnsåsen 18. oktober

Tid: 18. oktober kl. 18:00-20:00.
Sted: Møtet holdes i 2. etasje i Ås rådhus

Disse er innkalt:

 • Emilie Åm (Ap)
 • Kjetil Barfelt (FrP)
 • Gisle Bjørneby (Sp)
 • Kristine Lien Skog (SV)
 • Zara Berg (H)
 • Morte Anker (R)
 • Grethe Jonsen – fra administrasjonen

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Oppsummering av medvirkningsmøte
 3. Tidsplan for videre arbeid
 4. Eventuelt

Møtedokumenter:

Referat fra møte i politisk utvalg for Kinnsåsen 18. oktober 2022

Medvirkningsmøte 29. september

Ås kommune inviterer innbyggere i alle aldre til medvirkningsmøte på Kinnsåsen 29. september fra kl. 18-19:30.

Ås kommune har kjøpt Kinnsåsen, en skogkledd kolle ved Årungen med strandlinje, hytte på toppen og spennende kulturminner.  Vi inviterer derfor innbyggere i alle aldre til medvirkningsmøte på Kinnsåsen 29/9 kl. 18-19.30. 

Hvordan mener du at stedet skal driftes og utvikles? 
Har du gode ideer til hvordan stedet kan brukes? 

Program

• Velkommen til Kinnsåsen ved leder i politisk oppnevnt utvalg, Emilie Åm
• Kinnsåsen historie, fakta og mystikk ved Håvard Steinsholt
• Hva mener du? Medvirkningsseanse hvor alle får gitt sine innspill
• Servering av kaffe, kakao og vafler
• Send sms til 977 08 048 hvis du trenger skyss fra Ås sentrum

Møte i politisk oppnevnt utvalg for Kinnsåsen 7. september

Tid: 7. september fra kl. 18:00 til 19:00.
Sted: Møtet er digitalt og vil foregå på Teams (følg lenken)

Last ned sakspapirene her: Sakspapirer Kinnåsen 7. september 2022.pdf

Disse er innkalt:

 • Emilie Åm (Ap)
 • Kjetil Barfelt (FrP)
 • Gisle Bjørneby (Sp)
 • Kristine Lien Skog (SV)
 • Zara Berg (H)
 • Morte Anker (R)
 • Grethe Jonsen – fra administrasjonen

Saksliste:

 1. Utvalgets mandat – gjennomgang
 2. Referat fra forrige møte
 3. Orientering om pågående arbeid med strakstiltak
 4. Orientering om arbeidet med forvaltningsplan
 5. Plan for medvirkning/involvering:
  • ungdomsrådet

  • barn og unge og skoler

  • folk flest

 6. Tidsplan for videre arbeid
 7. Eventuelt

Møte i politisk oppnevnt utvalg for Kinnsåsen 31. mai

Tid: 31. mai kl. 18.00 - 20.00
Sted: Kinnsåsen, Syverudveien 50

Det første møtet holdes på Kinnsåsen, tirsdag 31. mai kl. 18.00 - 20.00.

Agenda:

• Befaring av området - ute.  Vi går en runde på sentrale deler av eiendommen
• Befaring av bygningene 
• Prosessen rundt statlig sikring av området. Status 
• Strakstiltak – økonomisk støtte til disse 
• Kommunens målsetninger for Kinnsåsen. Hva tenker dere i utvalget? Bør vi ha en form for medvirkning med barn, unge og «folk flest»? 
• Fremtidig drift og utvikling? Kort idemyldring. Hvilke muligheter ser dere? 
• Hvordan ønsker utvalget at arbeidet med utredning av ulike alternativer for fremtidig drift og utvikling skal organiseres fremover? 
• Sommerutleie  
• Eventuelt