Om tjenesten - hva kan du få hjelp til?

Hjemmesykepleie er gratis. Det er ditt behov for avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. 

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.