Om tjenesten - hva kan du få hjelp til?

Hjemmesykepleie er gratis. Det er ditt behov for avgjør om du vil kunne motta tjenesten. 

Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering.

Alle som mottar tjenester fra Ås kommune har rett til å møte kompetent, høflig og vennlig personale. Det du ikke har rett til, er at helsepersonellet er av et bestemt kjønn eller hudfarge.

Slik søker du

Nye søknader behandles av kommunens forvaltningstjeneste - forvaltning voksne.

Forvaltning voksne
Tunveien 2, u.eg. Moer sykehjem
Telefon: 64 96 20 00 (sentralbord)
E-post: forvaltningsenheten@as.kommune.no
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Har du tjenesten fra før, tar du direkte kontakt med tjenestestedet. Ring kommunens sentralbord på 64 96 20 00 så setter vi deg over.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.